• Y Person, nid y Bregeth (Mathew 5-7) – Celfyn Williams (10.06.2018)

 

• Yr Ymdaith Fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem (Mathew 21:1-11) – Rhodri Glyn (13.04.2014)