• Yr Ysbryd yn symud: Philip a’r eunuch (Actau 8:25-40) – Rhodri Glyn (18.02.2018)

 

• Cyhoeddi Crist – O Jerwsalem i’r Cenhedloedd (Actau 6:1-7:1) – Celfyn Williams (04.02.2018)

 

• Ufuddhau i Dduw yn hytrach nag i ddynion (Actau 5:17-42) – Rhodri Glyn (28.01.2018)

 

• Er Gogoniant Duw Yn Unig (1 Pedr 4:7-19) – Rhodri Glyn (03.12.2017)

 

• Gras Yn Unig (Rhufeiniaid 3:21-31) – Rhodri Glyn (26.11.2017)

 

• Ffydd Yn Unig (Ioan 3:12-21) – Rhodri Glyn (19.11.2017)

 

• Y Beibl Yn Unig (Deuteronomium 17:14-20) – Gwion Dafydd (12.11.2017)

 

• Crist Yn Unig (Actau 4:1-22) – Rhodri Glyn (05.11.2017)

 

• O’r Aifft i’r addewid (Genesis 50) – Celfyn Williams (22.10.2017)

 

• Gwireddu’r freuddwyd (Genesis 43) – Rhodri Glyn (15.10.2017)