• Crist Yn Unig (Actau 4:1-22) – Rhodri Glyn (05.11.2017)

 

• O’r Aifft i’r addewid (Genesis 50) – Celfyn Williams (22.10.2017)

 

• Gwireddu’r freuddwyd (Genesis 43) – Rhodri Glyn (15.10.2017)

 

• O’r pydew i’r palas (Genesis 41:37-57) – Rhodri Glyn (24.09.2017)

 

• Y caethwas, y capten a’r carchar (Genesis 39) – Rhodri Glyn (17.09.2017)

 

• Teulu trafferthus Jacob (Genesis 37:1-11, 25-36) – Rhodri Glyn (10.09.2017)

 

• Cofion at y Colosiaid (Colosiaid 4:7-18) – Rhodri Glyn (28.05.2017)

 

• Gweddïo ac Efengylu (Colosiaid 4:2-6) – Gwion Dafydd (21.05.2017)

 

• Pwy yw’r bos a beth yw’r ots? (Colosiaid 3:22-4:1) – Rhodri Glyn (14.05.2017)

 

• Crist a’r teulu (Colosiaid 3:18-21) – Rhodri Glyn (07.05.2017)