• Daeth y Gair yn Gnawd (Ioan 1:1-18) – Aneurin Owen (16.12.2012)

 

• Sicrwydd (Rhuf.8:8-17; 1 Ioan 4:7-19) – Rhodri Glyn (09.12.2012)

 

• Aberth (Hebreaid 10:1-18) – Rhodri Glyn (02.12.2012)

 

• Cyfraith yr Arglwydd (Salm 19, Math.5:17-20, Gal.3:21-29) – Aneurin Owen (25.11.2012)

 

• Pobl yr Arglwydd (Deut.7:6-8/Ioan 15:1-21) – Rhodri Glyn (18.11.2012)

 

• Cyfamod (Jeremeia 31:31-34/Luc 22:14-21) – Aneurin Owen (11.11.2012)

 

• Ffydd (1 Pedr 1:1-16) – Rhodri Glyn (04.11.2012)

 

• Trugaredd (Iago 2:12-26) – Meirion Morris (28.10.2012)

 

• Llid Duw (Salm 94 / Actau 2:22-33) – Aneurin Owen (21.10.2012)

 

• Maddeuant (Salm 130 a Mathew 18:21-35) – Rhodri Glyn (14.10.2012)