• Arian a Meddiannau’r Cristion (Salm 62) – Rhodri Glyn (25.05.2014)

 

• Gwyddoniaeth a Gwybodaeth y Cristion (Genesis 1) – Aneurin Owen (18.05.2014)

 

• Bywyd Teuluol y Cristion (Josua 24:1-15) – Rhun Murphy (11.05.2014)

 

• Y Cristion a’i eglwys (1 Cor.12:12-31) – Rhodri Glyn (27.04.2014)

 

• Gwaith a Gorffwys (Exodus 20:1-17) – Rhodri Glyn (06.04.2014)

 

• Perthynasau ac Efengylu (Colosiaid 4:2-6) – Rhodri Glyn (23.03.2014)

 

• Caethiwed (Ioan 8) – Aneurin Owen (16.03.2014)