• Beth yw aelod? (Hebreaid 10:19-39) – John Derek Rees (15.07.2018)

 

• Y Person, nid y Bregeth (Mathew 5-7) – Celfyn Williams (10.06.2018)

 

• Paul yn Athen (Actau 17:16-34)- Rhodri Glyn (27.05.2018)

 

• Rhoi’r Ysbryd i’r Bobl (Actau 2:1-13; 37-41; Eseciel 36:22-28) – Rhodri Glyn (20.05.2018)

 

• Thesalonica a Berea (Actau 17:1-15) – Gwion Dafydd (13.05.2018)

 

• Be sy’n rhaid i mi ei wneud i gael fy achub? (Actau 16:30) – Rhodri Glyn (06.05.2018)

 

• Digon da? (Rhufeiniaid 3:21-31) – Gwion Dafydd (29.04.2018)

 

• Yr Efengyl a Phaganiaeth – Rhan 1 (Actau 14:1-21) – Rhodri Glyn (22.04.2018)

 

• Yr Atgyfodiad a Geni o’r Newydd (1 Pedr 1:3-4) – Rhodri Glyn (01.04.2018)

 

• Pedr a Cornelius: Dim Ffafriaeth (Actau 10) – Rhodri Glyn (11.03.2018)