• Gweddïo ac Efengylu (Colosiaid 4:2-6) – Gwion Dafydd (21.05.2017)

 

• Pwy yw’r bos a beth yw’r ots? (Colosiaid 3:22-4:1) – Rhodri Glyn (14.05.2017)

 

• Crist a’r teulu (Colosiaid 3:18-21) – Rhodri Glyn (07.05.2017)

 

• Beth sydd mor arbennig am Iesu? (Mathew 12:15-21) – Rhodri Glyn (30.04.2017)

 

• Calon yr Efengyl (Marc 16:1-15) – Dewi Tudur (23.04.2017)

 

• Cartref y Cristion (2 Cor.4:13-5:10) – Rhodri Glyn (16.04.2017)

 

• Cusan Jwdas (Luc 22:39-62) – Celfyn Williams (09.04.2017)

 

• Brenhiniaeth Iesu (Salm 24) – Rhodri Glyn (02.04.2017)

 

• Beth ddylai ddigwydd yn eglwys Crist? (Colosiaid 3:15-17) – Rhodri Glyn (19.03.2017)

 

• Ymddygiad Newydd mewn Gwlad Newydd (Colosiaid 3:12-14) – Gwion Dafydd (12.03.2017)