• Y Beibl Yn Unig (Deuteronomium 17:14-20) – Gwion Dafydd (12.11.2017)

 

• Crist Yn Unig (Actau 4:1-22) – Rhodri Glyn (05.11.2017)

 

• O’r Aifft i’r addewid (Genesis 50) – Celfyn Williams (22.10.2017)

 

• Gwireddu’r freuddwyd (Genesis 43) – Rhodri Glyn (15.10.2017)

 

• O’r pydew i’r palas (Genesis 41:37-57) – Rhodri Glyn (24.09.2017)

 

• Y caethwas, y capten a’r carchar (Genesis 39) – Rhodri Glyn (17.09.2017)

 

• Teulu trafferthus Jacob (Genesis 37:1-11, 25-36) – Rhodri Glyn (10.09.2017)

 

• Mi wn i bwy y credais (2 Timotheus 1:1-14) – Rhodri Glyn (03.09.2017)

 

• Trwy ras yr ydych wedi eich achub (Effesiaid 2:1-10) – Rhodri Glyn (23.07.2017)

 

• Ceisiwch yn gyntaf (Mathew 6:25-34) – Rhodri Glyn (09.07.2017)