• Efengyl i’r euog (Galatiaid 3:7-14) – Rhodri Glyn(17.05.2015)

 

• Y Degfed Gorchymyn (Exodus 20:17 a Luc 12:13-21) – Aneurin Owen (10.05.2015)

 

• Y Nawfed Gorchymyn (Exodus 20:16 ac 1 Bren.21:1-26) – Rhodri Glyn (03.05.2015)

 

• Yr Wythfed Gorchymyn (Exodus 20:15 a Marc 10:17-31) – Aneurin Owen (26.04.2015)

 

• Y Seithfed Gorchymyn (Exodus 20:14 a Mathew 5:27-32) – Rhodri Glyn (19.04.2015)

 

• Y Chweched Gorchymyn (Exodus 20:13 a Mathew 5:1-26) – Aneurin Owen (12.04.2015)

 

• Y Pumed Gorchymyn (Exodus 20:12 a Philipiaid 2:1-11) – Aneurin Owen (29.03.2015)

 

• Y Pedwerydd Gorchymyn (Exodus 20:8-11 a Luc 6:1-11) – Aneurin Owen (15.03.2015)

 

• Y Trydydd Gorchymyn (Exodus 20:7 a 3:1-17) – Celfyn Williams (08.03.2015)

 

• Yr Ail Orchymyn (Exodus 20:4-6 ac Eseia 58) – Aneurin Owen (01.03.2015)