• Actau a’r Eglwys Fore (Actau 15:1-21) – Aneurin Owen (20.03.2016)

 

• Iesu a’r Efengylau – Aneurin Owen (13.03.2016)

 

• Meddiannu’r wlad a’i bendithion – o Josua i Dafydd (Josua 14:6-15 ac Effesiaid 6:11-19) – Aneurin Owen (21.02.2016)

 

• O Exodus i Wlad yr Addewid (Exodus 3:1-6; 13:3-10; Josua 3:9-17) – Aneurin Owen (07.02.2016)

 

• Y Creu a’r Cyfamod (Genesis 2:1-9; 6:5-8; 9:8-10; 15:1-6; 2 Cor.5:17-20) – Aneurin Owen (31.01.2016)

 

• Pam fod y Beibl mor bwysig? (Luc 12:13-21 ac 1 Pedr 1:18-21) – Aneurin Owen (10.01.2016)

 

• Joseff y Tad (Mathew 1:18-25) – Aneurin Owen (06.12.2015)

 

• Ioan – Proffwyd y Goruchaf (Luc 1:57-80) – Aneurin Owen (29.11.2015)

 

• Mair a Sachareias – dau ymateb gwahanol (Luc 1:5-45) – Aneurin Owen (15.11.2015)

 

• Duw yn paratoi’r ffordd (1 Pedr 1) – Aneurin Owen (08.11.2015)