• Iesu’n gweithredu’r Cyfamodau Gras (Mathew 8:14-34) – Aneurin Owen (18.10.2015)

 

• Cyfamod Duw a Noa (Genesis 8:20-9:17) – Celfyn Williams (11.10.2015)

 

• Crist, Gair Duw (Ioan 1:1-18) – Aneurin Owen (04.10.2015)