• Joseff y Tad (Mathew 1:18-25) – Aneurin Owen (06.12.2015)

 

• Ioan – Proffwyd y Goruchaf (Luc 1:57-80) – Aneurin Owen (29.11.2015)

 

• Mair a Sachareias – dau ymateb gwahanol (Luc 1:5-45) – Aneurin Owen (15.11.2015)

 

• Duw yn paratoi’r ffordd (1 Pedr 1) – Aneurin Owen (08.11.2015)