• Er Gogoniant Duw Yn Unig (1 Pedr 4:7-19) – Rhodri Glyn (03.12.2017)

 

• Gras Yn Unig (Rhufeiniaid 3:21-31) – Rhodri Glyn (26.11.2017)

 

• Ffydd Yn Unig (Ioan 3:12-21) – Rhodri Glyn (19.11.2017)

 

• Y Beibl Yn Unig (Deuteronomium 17:14-20) – Gwion Dafydd (12.11.2017)

 

• Crist Yn Unig (Actau 4:1-22) – Rhodri Glyn (05.11.2017)