• Thesalonica a Berea (Actau 17:1-15) – Gwion Dafydd (13.05.2018)

 

• Digon da? (Rhufeiniaid 3:21-31) – Gwion Dafydd (29.04.2018)

 

• Y Beibl Yn Unig (Deuteronomium 17:14-20) – Gwion Dafydd (12.11.2017)

 

• Gweddïo ac Efengylu (Colosiaid 4:2-6) – Gwion Dafydd (21.05.2017)

 

• Ymddygiad Newydd mewn Gwlad Newydd (Colosiaid 3:12-14) – Gwion Dafydd (12.03.2017)

 

• O’r tywyllwch i oleuni (Rhufeiniaid 5:1-10) – Gwion Dafydd (29.01.2017)

 

• Gofal, doethineb a llawenydd (Colosiaid 1:24 – 2:5) – Gwion Dafydd (15.01.2017)

 

• Iesu yn ben ar ei eglwys (Colosiaid 1:18-20) – Gwion Dafydd (27.11.2016)

 

• Dyfalbarhad, amynedd a llawenydd (Colosiaid 1:11) – Gwion Dafydd (16.10.2016)

 

• Ma hi’n ddydd Sul ond mae dydd Llun yn dod – Eseia 58 – Gwion Dafydd (24.07.2016)