• Paul yn Athen (Actau 17:16-34)- Rhodri Glyn (27.05.2018)

 

• Rhoi’r Ysbryd i’r Bobl (Actau 2:1-13; 37-41; Eseciel 36:22-28) – Rhodri Glyn (20.05.2018)

 

• Be sy’n rhaid i mi ei wneud i gael fy achub? (Actau 16:30) – Rhodri Glyn (06.05.2018)

 

• Yr Efengyl a Phaganiaeth – Rhan 1 (Actau 14:1-21) – Rhodri Glyn (22.04.2018)

 

• Yr Atgyfodiad a Geni o’r Newydd (1 Pedr 1:3-4) – Rhodri Glyn (01.04.2018)

 

• Pedr a Cornelius: Dim Ffafriaeth (Actau 10) – Rhodri Glyn (11.03.2018)

 

• Saul o Darsus: llestr dewis Crist (Actau 9:1-31) – Rhodri Glyn (25.02.2018)

 

• Yr Ysbryd yn symud: Philip a’r eunuch (Actau 8:25-40) – Rhodri Glyn (18.02.2018)

 

• Ufuddhau i Dduw yn hytrach nag i ddynion (Actau 5:17-42) – Rhodri Glyn (28.01.2018)

 

• Gwaith yr Ysbryd yn argyhoeddi (Actau 2:32-41) – Rhodri Glyn (21.01.2018)