• Yr Atgyfodiad a Geni o’r Newydd (1 Pedr 1:3-4) – Rhodri Glyn (01.04.2018)

 

• Pedr a Cornelius: Dim Ffafriaeth (Actau 10) – Rhodri Glyn (11.03.2018)

 

• Saul o Darsus: llestr dewis Crist (Actau 9:1-31) – Rhodri Glyn (25.02.2018)

 

• Yr Ysbryd yn symud: Philip a’r eunuch (Actau 8:25-40) – Rhodri Glyn (18.02.2018)

 

• Ufuddhau i Dduw yn hytrach nag i ddynion (Actau 5:17-42) – Rhodri Glyn (28.01.2018)

 

• Gwaith yr Ysbryd yn argyhoeddi (Actau 2:32-41) – Rhodri Glyn (21.01.2018)

 

• Duw a’n disgwyliadau (Eseciel 37:1-14) – Rhodri Glyn (07.01.2018)

 

• Er Gogoniant Duw Yn Unig (1 Pedr 4:7-19) – Rhodri Glyn (03.12.2017)

 

• Gras Yn Unig (Rhufeiniaid 3:21-31) – Rhodri Glyn (26.11.2017)

 

• Ffydd Yn Unig (Ioan 3:12-21) – Rhodri Glyn (19.11.2017)