• Crist a’r teulu (Colosiaid 3:18-21) – Rhodri Glyn (07.05.2017)

 

• Beth sydd mor arbennig am Iesu? (Mathew 12:15-21) – Rhodri Glyn (30.04.2017)

 

• Cartref y Cristion (2 Cor.4:13-5:10) – Rhodri Glyn (16.04.2017)

 

• Brenhiniaeth Iesu (Salm 24) – Rhodri Glyn (02.04.2017)

 

• Beth ddylai ddigwydd yn eglwys Crist? (Colosiaid 3:15-17) – Rhodri Glyn (19.03.2017)

 

• Byw y Bywyd Newydd (Colosiaid 3:4-11) – Rhodri Glyn (05.03.2017)

 

• Bywyd Newydd yng Nghrist (Colosiaid 2:20-Colosiaid 3:3) – Rhodri Glyn (26.02.2017)

 

• Dal gafael ar y sylwedd (Colosiaid 2:16-19) – Rhodri Glyn (19.02.2017)

 

• Iesu, Iesu, rwyt ti’n ddigon (Colosiaid 2:11-15) – Rhodri Glyn (12.02.2017)

 

• Cyflawnder: Crist a ninnau (Colosiaid 2:6-10) – Rhodri Glyn (22.01.2017)