• Cusan Jwdas (Luc 22:39-62) – Celfyn Williams (09.04.2017)

 

• Ymddygiad Newydd mewn Gwlad Newydd (Colosiaid 3:12-14) – Gwion Dafydd (12.03.2017)

 

• Halen a Goleuni – Anogaeth a Sialens (Mathew 5:11-16) – Hywel Meredydd (05.02.2017)

 

• O’r tywyllwch i oleuni (Rhufeiniaid 5:1-10) – Gwion Dafydd (29.01.2017)

 

• Iesu yn ben ar ei eglwys (Colosiaid 1:18-20) – Gwion Dafydd (27.11.2016)

 

• Dyfalbarhad, amynedd a llawenydd (Colosiaid 1:11) – Gwion Dafydd (16.10.2016)

 

• “Dyma Oen Duw” (Ioan 1:19-34) – Gwilym Tudur (11.09.2016)

 

• “Ffydd go iawn” (Marc 8:1-21) – Rhun Murphy (04.09.2016)

 

• Ma hi’n ddydd Sul ond mae dydd Llun yn dod – Eseia 58 – Gwion Dafydd (24.07.2016)

 

• Arfer Gweddi (Colosiaid 1:3-23) – Euros Wyn Jones (03.07.2016)