• Dioddefodd waradwydd a phoen, a’r felltith ar Galfari fryn (Galatiaid 3:1-14) – Hywel Meredydd (11.02.2018)

 

• Cyhoeddi Crist – O Jerwsalem i’r Cenhedloedd (Actau 6:1-7:1) – Celfyn Williams (04.02.2018)

 

• O’r Aifft i’r addewid (Genesis 50) – Celfyn Williams (22.10.2017)

 

• Calon yr Efengyl (Marc 16:1-15) – Dewi Tudur (23.04.2017)

 

• Cusan Jwdas (Luc 22:39-62) – Celfyn Williams (09.04.2017)

 

• Halen a Goleuni – Anogaeth a Sialens (Mathew 5:11-16) – Hywel Meredydd (05.02.2017)

 

• “Dyma Oen Duw” (Ioan 1:19-34) – Gwilym Tudur (11.09.2016)

 

• “Ffydd go iawn” (Marc 8:1-21) – Rhun Murphy (04.09.2016)

 

• Arfer Gweddi (Colosiaid 1:3-23) – Euros Wyn Jones (03.07.2016)

 

• Salm 23 – Yr Arglwydd yw fy Mugail – Rhys Morgan (19.06.2016)