• “Ffydd go iawn” (Marc 8:1-21) – Rhun Murphy (04.09.2016)

 

• Ma hi’n ddydd Sul ond mae dydd Llun yn dod – Eseia 58 – Gwion Dafydd (24.07.2016)

 

• Arfer Gweddi (Colosiaid 1:3-23) – Euros Wyn Jones (03.07.2016)

 

• Salm 23 – Yr Arglwydd yw fy Mugail – Rhys Morgan (19.06.2016)

 

• Cefndir Hanesyddol Proffwydoliaeth Eseia (2 Bren.20) – Gwion Dafydd (08.05.2016)

 

• Dau salwch – un doctor (Marc 5:21-43) – Rhun Murphy (24.04.2016)

 

• Dangos a Dweud, Gwrando a Gwneud (Marc 4:21-25) – Rhun Murphy (06.03.2016)

 

• Y Gaethglud a’r Proffwydi (1 Bren.18:16-46 a Marc 1:1-15) – Celfyn Williams (28.02.2016)

 

• Buddugoliaeth Crist (2 Cor.2:12-17) – Hywel Meredydd (14.02.2016)

 

• Teml yr Arglwydd (1 Brenhinoedd 8) – Dafydd Job (24.01.2016)