Dydd Sul, 27 Mai 2012

Mae’r fflam wedi cyrraedd Cymru!  Byddai’n braf gallu dweud hynny am fflam yr Ysbryd Glân ar ddydd y Pentecost, ond at y fflam Olympaidd rwy’n cyfeirio. Mae’r daith wedi ei threfnu’n ofalus a gobeithio na fydd digwyddiadau trwstan ar y ffordd na neb yn colli eu ffordd fel sydd wedi digwydd unwaith yn barod! Bydd y torfeydd yn heidio i’w gweld a bydd llawer yn cofio ei gweld am flynyddoedd i ddod.

Tybed sut groeso fyddai fflam yr Ysbryd yn ei gael yng Nghymru?  Beth am fy nghalon i?  Un peth yw dymuno Pentecost ar Gymru, ond peth arall yw gofyn am bresenoldeb tanllyd yr Ysbryd a’i oleuni tanbaid yn fy mywyd i. Gormod o dywyllwch ynof o hyd ac ofn ymroi yn llwyr i Dduw.  A fedrwn i oddef presenoldeb yr Ysbryd yn ei nerth?

Un peth sy’n sicr, mae taith yr Ysbryd wedi ei drefnu’n ofalus gan Dduw. Mae’r llwybr yn hollol eglur o’r cychwyn ac fe fydd yr Ysbryd yn cael rhedeg ar hyd y ffordd honno.  Sut y gallaf fod mor siŵr o hyn?  Gan mai ar sail gwaith Crist ar y groes a’i atgyfodiad, ei esgyniad a’i eiriolaeth y mae’r Ysbryd yn cael ei roi ac nid oes dim colli’r ffordd i fod.  Bydd pob peth yn gweithio’n iawn.

Rhodd Duw yn Iesu yw’r Ysbryd, ac, fel Tad cariadus, y mae Duw yn falch iawn o fedru rhoi rhoddion da i’w blant.  ‘Gofynnwch ac fe gewch’ yw addewid rasol Iesu.

Fe fydd wyth mil o redwyr yn cario’r fflam trwy Gymru ac yn trosglwyddo’r fflam o’r un i’r llall.  Un Ysbryd sydd, a bydd yr Ysbryd yn goleuo pob un yn unigol ac yn eu gwneud ar dân – yn dystion i Grist.  Gweddi daer yn yr Ysbryd sy’n dod â ni yn agos i’r fflam.  A’r Ysbryd sy’n tanio’r fflam ynom. Pan nad ydan ni’n gwybod beth i’w weddïo, mae’r Ysbryd yn ein helpu. Pan rydan ni yn clodfori Iesu, yr Ysbryd sydd yn dangos gogoniant Iesu i ni. Pan rydan ni ar goll, yr Ysbryd sydd yn dangos Duw a’i ddiogelwch i ni.  Pan rydan ni’n teimlo nad oes ynom ni’r bywyd ysbrydol yn iawn, yr Ysbryd sydd yn ein bywhau ni.

O feddwl am hyn ac o gael y fraint o wybod am eich profiadau chi fel aelodau’r ofalaeth a Christnogion eraill ar draws Cymru gallaf ddweud yn hyderus – mae’r fflam wedi cyrraedd Cymru!  Ac ie, at fflam yr Ysbryd yr wyf yn cyfeirio!  Gallwn ddathlu felly ddyfodiad y fflam a gweddïwn eto heddiw:

“O anfon di yr Ysbryd Glân, yn enw Iesu mawr, a’i weithrediadau megis tân, O deued Ef i lawr”. (Emyn 568, Caneuon Ffydd)

Aneurin

Llais Bro Aled 27.05.12(PDF)

Llais Bro Aled 27.05.12(Word)

Comments are closed.