Dydd Sul, 22 Medi 2013

Darlleniad y Dydd:  1 Brenhinoedd 18:41-48 (BCND tud.332 / BCN: tud.303)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Pan feddyliwn ni am yr wythnos diwethaf, tybed beth sy’n sefyll yn y cof gennym? Un digwyddiad y byddaf yn edrych yn ôl arno yw’r digwyddiad a greodd gynnwrf mawr yn y Fro. Roedd plant yr ysgolion allan yn chwifio baneri, hofrenyddion yn yr awyr, heddlu ar gefn beiciau modur cyflym yn fflachio ac yn chwyrlïo ar hyd y ffyrdd. Ac achos y cynnwrf? Cerddwyr o Gapel i Gapel gynt ar eu pererindod?! Na, dwi ddim yn meddwl, ond y ras feiciau ‘Tour of Britain’ a Sir Bradley Wiggins a Mark Cavendish ayb yn eu plith. Roedd hi’n olygfa a hanner ac un na welwn ni eto, mae’n debyg, am amser maith.

Sut ydw i am gysylltu’r darlleniad heddiw hefo’r digwyddiad yma medde chi? Wel, os sylwch yn ofalus mae’r disgrifiad a roddir yn adnod 42 o Elias y proffwyd ar ben y mynydd yn debyg iawn i’r hyn a welwn wrth i’r enwogion hyn reidio’u beiciau. Dyma’r disgrifiad o Elias – “……aeth Elias i fyny i ben Carmel, a gwargamu ar y ddaear nes bod ei wyneb rhwng ei liniau.” Onid ydi hwn yn ddisgrifiad da o feicwyr? Gwargam, a’u hwynebau rhwng eu gliniau!

Ond mae arwyddocad pwysig i’r hyn a ddarllenwn am Elias. Gweddïo y mae, a gwylio. Gwylio’r gorwel am arwydd glaw. Mae’n gofyn i’w was fynd i edrych saith gwaith beth sy’n digwydd ar y gorwel. Ar y seithfed gwaith daw’r adroddiad bod “cwmwl bychan, fel cledr llaw yn codi o’r môr.” Cyn hir, tywyllodd yr awyr a daeth y glaw trwm.

Pa mor weddïgar ydym ni tybed wrth i ninnau chwilio am arwyddion bendith Duw yn ein plith? Arwyddion y glaw ysbrydol, sef y bendithion a ddaw i ni oherwydd fod Iesu wedi marw trosom ac wedi codi’n fyw. Bendithion Duw trwy ei Ysbryd ydi’r rhain ac maent yn werthfawr iawn. Tybed a ydym ni yn ddigon gweddïgar, yn ddigon gwargam, a’n hwyneb rhwng ein gliniau yn ddigon aml i ni glywed Duw yn dweud bod y cwmwl bychan ar y gorwel ac y bydd yn dod â’i  fendith drom cyn hir? Heddiw fe fydd cyfle i ni gydweddïo eto am hyn a chael ein calonogi gan Dduw yng nghymdeithas ei bobl ac wrth wrando’i Air.

Aneurin

Llais Bro Aled 22.09.13(PDF)

Llais Bro Aled 22.09.13(Word)

Comments are closed.