Dydd Sul, 19 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: 2 Pedr 3:8-13 (BCND tud.262 / BCN: tud.240)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd â’r Hydref yn ei wisgoedd aur. Mae’r Hydref yn ein hatgoffa fod i bob tymor ei waith a’i bwrpas, ac wrth i’r dail syrthio, mae’r gwreiddiau’n cryfhau ac yn paratoi at gwsg y gaeaf. Edrych ymlaen a wnawn o hyd ac mae’n rhan o gynllun Duw ein bod yn gallu edrych ymlaen mewn sicrwydd.

Mae ’na lot o ddisgwyl ymlaen wedi bod yn nheulu Catrin (Morris), merch Meirion a Sarah, a Corey wrth i’w priodas agosáu. Dymuniad Catrin oedd cael dod yn ôl i Lansannan i briodi a dymunwn yn dda i’r ddau yn eu bywyd ynghyd. Byddwn yn edrych ymlaen hefyd i ddathlu can mlynedd adeiladu Capel Coffa Henry Rees ar nos Lun, Tachwedd 3ydd, a gobeithio y cawn gwmni’r cyn-weinidogion a’u teuluoedd a llu o ffrindiau wrth i ni edrych yn ôl dros y ganrif ac ymlaen i’r nesaf.

Beth bynnag a welwn wrth edrych ymlaen – bywyd newydd, cymdeithas, llawenydd neu gyfle i godi diolchgarwch i Dduw – cofiwn ein bod yn gwneud hynny yng nghysgod ail-ddyfodiad Iesu. Bydd hyn yn sicr o roi’r agwedd meddwl briodol i ni oherwydd fe fydd cofio hyn yn diogelu ein bod yn edrych ar Iesu yn ei frenhiniaeth a’i awdurdod ac fe fydd hyn wedyn yn diogelu ein gobaith. Gobeithio mewn sicrwydd mawr a wna’r eglwys pan mae ei llygaid hi ar Iesu yn unig ac nid ar bethau tymhorol.

Felly, wrth feddwl am ddyfodol yr eglwys yn Llansannan a’r Fro hon, a Chymru gyfan, ein braint yw cadw golwg ar Iesu, ar Dduw, yr hwn sydd yn edrych ar fil o flynydddoedd fel un dydd ac un dydd fel mil o flynyddoedd!

Yn y darlleniad heddiw o ail lythyr Pedr cawn ein hatgoffa o’r hyn yr ydym yn disgwyl amdano. Mae’n sôn am ddifodiant y byd tymhorol trwy dân, ond yr hyn sy’n dod wedyn yw ‘nef newydd a daear newydd lle mae cyfiawnder yn cartrefu’ ac am hyn y mae’r eglwys yn hiraethu. Dyma lle cawn fod yng nghwmni Iesu sy’n briodfab tragwyddol i ni. Mae yma ddirgelwch mawr. Diolch fyth mai yn nhermau cyfarwydd priodas y disgrifir yr uniad rhyfeddol sydd, ac a fydd, rhwng Crist a’i Eglwys. Ac fel cwlwm cyfamod priodas y mae Williams yn disgrifio cadernid y gobaith rhyfeddol yma.

“Cwlwm wnaed yn nhragwyddoldeb,
Sicr, cadarn, mawr ei rym;
Ni all myrddiwn o flynyddoedd
Dorri hwn, na’i ddatod ddim:
Gwna, fe bery
Tra parhao Duw mewn bod.” (CFF 318)

Aneurin

Llais Bro Aled 19.10.14 (PDF)

Llais Bro Aled 19.10.14 (Word)

Comments are closed.