Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 64:1-4  (BCND tud.679  / BCN: tud.619)

Bore da!  Croeso i oedfaon y dydd heddiw. Mae hi wedi bod yn glir iawn yr wythnos hon a phob copa draw i’r gorllewin o’r Aran i Garnedd Dafydd i’w weld yn blaen am ddyddiau. Codi ei lygaid tua’r mynydd a wnaeth y Salmydd (Salm 121) a gofyn am gymorth ac felly y byddwn ninnau heddiw gobeithio yn edrych tuag at fryn Calfaria i dderbyn bendith Duw a’i gael yn Dduw agos a nerthol.

Mae Eseia hefyd yn edrych tua’r mynyddoedd ond y mae o’n disgwyl i Dduw doddi’r mynyddoedd o’i flaen!  Wrth geisio help Duw, gweddïo am gael profiad o nerth Duw a wna’r Cristion fel Eseia. “O na rwygit y nefoedd a dod i lawr!” yw’r gri, fel y bydd y “mynyddoedd yn toddi o’th flaen.” (Eseia 64:1)

Brawychus ddigon ydi’r hanesion yr wythnos yma am y tanau gwair ar hyd a lled De Cymru ac i raddau llai yma’n y Gogledd. Mae’r rhan fwyaf yn cael eu cynnau’n fwriadol yn ôl yr heddlu ac mae ehangder y difrod – dros aceri lawer – yn her difrifol i’r gwasanaeth tân. Disgwyl am y glaw maen nhw faswn i’n meddwl. Disgwyl tân yr Ysbryd a wnawn ni wrth i ni edrych ymlaen at brofi presenoldeb Duw yn ein plith. Mae’n siŵr fod yna berygl mai disgwyl am Dduw dof a wnawn gan amla, Duw nad ydan ni yn disgwyl iddo ein newid rhyw lawer. Ond yr hyn sy’n wir am y profiad o dderbyn yr Ysbryd Glân ydi’r gwahaniaeth rhyfeddol – a nerthol – sy’n digwydd ym mywydau’r disgyblion ymhob oes.

Cyflawni ei addewid y mae Iesu wrth anfon yr Ysbryd mewn nerth a phrofiad tebyg i weld Duw yn rhwygo’r nefoedd ac yn toddi’r mynyddoedd o’i flaen fyddai’r profiad hwnnw wedi bod i’r disgyblion cynnar ac mae Duw yn parhau i anfon ei Ysbryd ‘yn enw Iesu mawr’. Profiad bendithiol ac ysgytwol ydi clywed tystiolaeth pobl o’r Fro yn derbyn yr Ysbryd Glân ac yn dod i sicrwydd ffydd yn Iesu. Profiad o ddiwygiad mewnol sy’n newid ein holl ddymuniadau a serchiadau ein dyheadau – a’n hiraeth hyd yn oed – ydi’r profiad yma.

Does neb gwell na Williams Pantycelyn am ddisgrifio’r profiad, ac o fyfyrio ar emyn 315 cewch weld yn union yr hyn dwi’n drio ei fynegi yma. Dyma i chi un bennill o’r emyn fel rhagflas – a phob bendith heddiw wrth i ni gynnull eto gerbron ein Duw nerthol.

Fflam o dân o ganol nefoedd
Yw, ddisgynnodd yma i’r byd,
Tân a lysg fy natur gyndyn,
Tân a leinw f’eang fryd:
Hwn ni ddiffydd
Tra parhao Duw mewn bod!

Aneurin

Llais Bro Aled 26.04.15 (PDF)

Llais Bro Aled 26.04.15 (Word)

Comments are closed.