Dydd Sul, 7 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 41-48 (BCND:tud.561/BCN: tud.512)

Bore da a chroeso i bob un ohonoch i’r oedfaon heddiw. Diolch i aelodau Cefn Meiriadog am eu croeso gwresog nos Sul, a heno, fe fyddwn yn mynd ymhellach yn ein golwg ar y Beibl ac yn trafod y cyfnod o’r Aifft i wlad Canaan. Mae ’na lawer yn digwydd yn y rhan yma o’r Beibl ac mae’r stori wedi bod yn destun sawl ffilm Holywood, yn gefndir i nifer fawr o emynau Cymraeg ac yn ysbrydoliaeth i lawer cenedl ac unigolyn sy’n hiraethu am ryddid. Hon ydi stori fawr pobl Dduw yn dod yn rhydd – yn rhydd o gaethiwed yr Aifft ond hefyd yn rhydd, trwy Iesu Grist, o afael pob gormeswr. Diwedd y daith ydi gwlad yr Addewid – gwlad yn llifeirio o laeth a mêl. I’r Cristion mae hyn yn cyfateb i’r nefoedd sydd wedi ei pharatoi i ni ar ddiwedd ein taith trwy anialwch y byd yma.

Pa mor fyw ydi’r gobaith am nefoedd i ni tybed o ddydd i ddydd? Pan ro’n i’n hogyn, roedd hi’n freuddwyd gen i gael bod yn berchen bwa a saeth go iawn – un wedi ei brynu o’r siop. Roeddem ni fel criw o hogie yn gwneud sawl bwa allan o goed cyll. Torri darn go gry, ond heb fod yn rhy dew fel na fyddai’n plygu. Mynd â chyllell boced wedyn a thorri cylch ar ddau ben y coesyn er mwyn i’r cortyn beindar gael cydio, a wedyn rhwymo’r cortyn yn dynn nes roedd o’n plygu’r gollen i wneud siap bwa. Roedd cael brigau sythion i wneud saethau yr un mor bwysig â thorri mymryn ar ben y saeth i gymryd y cortyn, yn lle bod y saeth yn llithro cyn ei ollwng! Rwy’n cofio’r dydd pan gefais i fwa gwydr ffibr o siop yn y Rhyl a chael saethau go iawn, hefo pig metal a phlu a fyddai’n aros ar y saeth a mynd â’r arf peryglus yma i chwarae yn y caeau a gweld pa mor bell y byddai’r saeth yn mynd. Dwi’n siŵr fy mod wedi colli llawer o’r rhai cyntaf rheini gan iddynt hedfan mor bell nes i mi, na John Penrhwylfa, fedru dod o hyd iddynt! Wedi cael fy mreuddwyd, doedd pethau ddim yn fêl i gyd. Mae rhyw gymaint o siom ynghlwm wrth gael ein dymuniadau gan ein bod wedi colli’r elfen o edrych ymlaen a’r wefr o weithio tuag at rhyw nod.

Ond nid felly hefo’r nefoedd. Edrych ymlaen a wnawn ni i gael bod hefo’r Arglwydd ac ni fydd diwedd ar y moliant a’r llawenydd a gawn yn ei gwmni. Nid yw’r profiad yn mynd i bylu dim – fe fydd y wlad yn llifo’n dragwyddol o fendithion a rheini yn fendithion a fydd yn ein bodloni’n llwyr. “Anfeidroldeb o bob tegwch maith yn un” ydi disgrifiad Williams o’r nefoedd (CFF 318). Mae presenoldeb Duw fel perth yn llosgi ac heb ei difa! Diolch am y Beibl sy’n disgrifio’r nefoedd i ni ac yn datguddio’r Ffordd ati hi, y Gwirionedd a’r Bywyd fydd ynddi – Iesu ei hunan!

Aneurin

Llais Bro Aled 07.02.16 (PDF)

Llais Bro Aled 07.02.16 (Word)

 

Comments are closed.