Dydd Sul, 29 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 56:1-2 (BCND:tud.672/BCN: tud.613)

Yn ystod ‘Blwydddyn y Beibl Byw’ byddwn yn derbyn cyfraniadau gan aelodau’r Fro am eu ‘Hoff ddarn o’r Beibl’. Diolch i Dawn Wilks am fod y cyntaf i gyfrannu, ac i Sarah am gydlynu’r cyfraniadau fydd yn ymddangos yn achlysurol rhwng rŵan a’r haf.

Fy hoff ddarn o’r Beibl

Cawsom ddiwrnod arbennig ym Mhenwythnos y Merched yng Ngholeg y Bala. Dros wythdeg o ferched dros Gymru wedi casglu i addoli a chymdeithasu hefo’i gilydd. Unwaith eto, roedd Sian a “dream team” y Coleg wedi creu, trefnu a pharatoi digwyddiad bendigedig a chroesawgar.

Y flwyddyn hon, Menna Machreth oedd yn siarad ac fe siaradodd ar Eseciel 37 lle mae Eseciel o flaen y Dyffryn o Esgyrn Sychion. Mae Duw yn gofyn i Eseciel siarad gyda’r esgyrn ac mae Duw yn dod â nhw yn fyw. Cymharodd Menna hyn i’n bywydau ni, weithiau teimlwn fel nad oes gobaith mewn rhai sefyllfaoedd, neu o bosib bod ein hesgyrn ni yn sych a’n bod ni’n stryglo i ddarllen y Beibl a gweddïo.

Pan gychwynnodd Duw ei waith ar yr esgyrn sychion, roedd sŵn ratlo wrth iddyn nhw ddod at ei gilydd. Heriodd Menna inni wrando am y ratlo yn ein bywydau ni – y sŵn o Dduw yn rhoi pwniad bach inni. Does dim ots pa mor sych yw ein hesgyrn, gall Duw wneud cymaint hefo ni. Mae o eisiau inni glywed y ratlo yna, ac eisiau rhoi calon ac ysbryd newydd inni, a dod â ni yn ôl yn fyw i wneud ei waith anhygoel o, a dod a gogoniant Iddo!

Roedd Sian eisiau rhoi anrheg bach i’r merched i gyd, rhywbeth fyddai’n helpu iddyn nhw gofio camu i mewn i beth mae Duw wedi ei baratoi iddyn nhw, ac i fod yn ddisgwylgar bob dydd. Felly, fe wnes i greu plac bach i bawb hefo’r adnod o Eseciel 36:26 arno: “Bydda i’n rhoi calon newydd i chi, ac yn rhoi ysbryd newydd i chi.”

Gan fy mod wedi ysgrifennu hyn dros gant o weithiau ar y placs bach, mae’r adnod yma wedi sefyll yn fy nghof. Ein gweddi yw y bydd y merched yn rhoi’r plac i fyny yn rhywle yn eu tai ac y byddant yn cael eu hatgoffa’n ddyddiol am gariad Duw tuag atyn nhw, a’i fod wedi dewis ein ddefnyddio mewn ffordd arbennig iawn.

Dawn Wilks

Llais Bro Aled 29.05.16(PDF)

Llais Bro Aled 29.05.16(Word)

Comments are closed.