Dydd Sul, 4 Medi 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 4:14-21 (BCND:tud.65/BCN: tud.60)

Croeso i oedfaon y Sul. Gobeithio fod pawb wedi mwynhau’r haul wythnos yma, ac wedi gwisgo digon o eli haul! Dwi’n siŵr fod y ffermwyr i gyd wedi bachu ar y cyfle yma i gasglu’r gwair ar ôl cymaint o law y mis diwethaf. Wrth gwrs, mae yna amser i wneud pob dim, does dim pwynt torri a bêlio ynghanol storm ddychrynllyd, does dim amser chwaith i eistedd a thorheulo pan mae’r caeau’n barod i’w trin. Mae’r Beibl yn ein hatgoffa fod yna amser i bob dim, mae pennod 3 yn Llyfr y Pregethwr yn disgrifio bod yna amser cywir ar gyfer pob dim “amser i blannu ac amser i godi beth blannwyd”, “amser i chwilio ac amser i dderbyn”, “amser i rwygo ac amser i bwytho”.

Rydan ni fel Bro ar hyn o bryd mewn amser o newid wrth i ni ffarwelio ag Aneurin fel Gweinidog sydd wedi ein harwain mor ffyddlon yn y Gair dros y pum mlynedd ddiwethaf. Rydan ni’n diolch iddo am ei sêl dros godi arweinwyr ac am yr holl greadigrwydd y mae wedi ei ddod at y gwaith. Hefyd, wrth gwrs, rydan ni’n edrych ymlaen at y tymor nesaf y mae Duw yn ei roi i ni wrth i Rhodri ddod i’n harwain ni fel Eglwys, yn enw Iesu. Rydan ni’n diolch i Dduw am ei ddarpariaeth o arweinwyr sydd mor gadarn yn ei Air.

Wrth i ni feddwl am y newid yma mewn arweinyddiaeth, dewch i ni hefyd feddwl – yn unigol fel capeli ac aelodau – am yr hyn y mae Duw yn ceisio ei wneud yn ein bywydau. Ym mha adeg neu dymor mae Duw yn ein harwain ar hyn o bryd? Pa waith ydan ni yn ei ganol, pa bethau mae Duw wedi ei roi ar ein calonnau? Posib bod rhai ohonom ni’n teimlo ein bod mewn adeg o aros neu ddisgwyl am arweiniad gan Dduw, ac os felly, mae angen i ni bwyso arno a deisyfu yn ein gweddïau iddo ddangos i ni ei ewyllys.

Mae Pregethwr 3 yn mynd ymlaen i esbonio fod Duw ar waith o hyd; bod cynllun Duw yn gadarn a byth yn methu na newid: “Mae Duw’n gwneud i bopeth ddigwydd yn berffaith ar yr amser iawn.” (3:11) Tydan ni ddim yn gallu gwybod pob dim mae Duw yn ei fwriadu a’i wneud – ond am fraint i gael bod yn rhan o’i gynllun!

Felly, dros yr haf, dewch i ni roi amser i weddïo ac i feddwl am yr hyn y mae Duw yn ein galw i’w wneud. ‘Amser’ i beth fydd Medi 2016? Beth fydd yn dod â chlod i Dduw yn ein Bro yr adeg yma?

Aneurin

Llais Bro Aled 04.09.16(PDF)

Llais Bro Aled 04.09.16(Word)

Comments are closed.