Dydd Sul, 25 Medi 2016

Darlleniad y Dydd:  Luc 18: 35-43 (BCND:tud.89/BCN: tud.81)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ar draws y Fro heddiw. Gweddïwn y byddwn heddiw yn mynd i mewn i berthynas ddyfnach gyda Duw o achos yr hyn wnaeth Iesu Grist ar y groes drosom ni. Rydym hefyd yn eich gwahodd i weddïo dros weithgareddau a chlybiau’r Fro wrth i ni barhau drwy’r tymor.

Mae’n rhyfeddol y pethau sy’n dod i’r meddwl wrth i ni gymryd munud i sylwi ar wahanol sefyllfaoedd. Wrth edrych ar y newyddion, mae’n hawdd iawn dechrau mynd yn ‘paranoid’ a dechre bod ag ofn mynd allan o’r tŷ. Er enghraifft, roedd yn y newyddion yr wythnos ddiwethaf fod rhyw orsaf ymchwil gafodd ei danfon i’r gofod gan China ‘allan o reolaeth’ ac yn mynd i ddod nôl i’r Ddaear – ar gyflymder uchel! Y rhan frawychus am y digwyddiad yma ydy nad oes modd rhagweld ble ar y Ddaear fydd yr orsaf yn glanio. Felly, dyma fi’n dechrau poeni fod yna ganolfan wyddonol o’r gofod yn mynd i lanio yng ngardd flaen Preswylfa! (Dydy o ddim i fod i lanio tan ddiwedd y flwyddyn nesaf, felly peidiwch â phoeni!)

Y rheswm dwi’n dweud hyn ydy fod gwybodaeth yn bwysig. Mae’n bwysig weithiau i ni wybod pethau. Yn wahanol i bore ddoe cyn i mi ddarllen am yr orsaf ofod, dwi rwan yn gwybod fod y peth yma yn yr awyr rhywle yn syrthio tua’r llawr. Wrth edrych ar ddarlleniad y dydd heddiw o Luc 18, mae’r un peth yn fy nharo i. Roedd y dyn yn gardotyn dall oedd yn amlwg wedi clywed rywbryd am Iesu Grist. Pan mae’r dyrfa’n dod, mae’n dechrau gweiddi ar Iesu Fab Dafydd i’w helpu! Pan mae pobl yn trio ei dewi, mae’n gweiddi’n uwch fyth! Mae’r dyn wedi clywed am Iesu ond mae hefyd yn gwybod pwy ydy o go iawn – Mab Dafydd, un o linach brenhinoedd Israel, Y Meseia!  Mae beth sy’n digwydd nesaf yn ddarlun hyfryd o’n perthynas ni gyda Duw. Mae Iesu yn gofyn sut allai helpu’r dyn ac mae’r dyn yn gofyn am ei olwg yn ôl!  Mae o mor syml.  Mor glir.  Pa mor aml ydan ni’n gor-gymhlethu ein gweddïau?  Pa mor aml ydan ni’n osgoi gweddïo drosta ni’n hunain oherwydd ffals-ostyngeiddrwydd?

Fedrwch chi na fi wneud unrhyw beth i osgoi i’n coeden afalau gael ei dinistrio gan orsaf ofod, ond mi fedrwn ni wneud rhywbeth am ein hiechyd ysbrydol a chorfforol – galw ar enw Iesu Grist, ei gyhoeddi yn Arglwydd a gofyn am iachâd. Dim ond ganddo fo mae’r iachâd yma’n gallu dod, a dim ond y Fo sy’n gallu ei gynnig.

Gwion

llais-bro-aled-25-09-16(PDF)

llais-bro-aled-25-09-16(Word)

Comments are closed.