Dydd Sul, 5 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd:  1 Cronicl 29:10-13 (BCND:tud.393 / BCN: tud.359)

Bore da a chroeso i oedfaon Bro Aled heddiw. Wrth i ni ymgynnull at ein gilydd i foli a rhoi ein hunain o dan awdurdod Y Gair, darganfyddwn fod iaith yn rhy gyfyngedig i gyfleu mor fawr ac mor hyfryd ydy’r Un Duw Byw.

Wythnos dwytha, daeth ein darlleniad o lyfr yr Actau gan ystyried mor rhyfeddol ydy gwaith Duw, yn enwedig wrth newid bywydau pobl – ein bywydau ni. Roedd ein haddoliad a’n rhyfeddod yn deillio o’r ffaith fod Duw ar waith. Yr wythnos yma, cawn yr un rhyfeddod wrth i’r brenin Dafydd foli’r Arglwydd o flaen ei bobl.

Gan ei bod hi’n ganol tymor cystadleuaeth rygbi’r chwe gwlad, does dim angen esgus arnaf i siarad am rygbi – peidiwch â phoeni, nid trafodaeth fanwl o dactegau tîm Cymru sydd gen i! Rhywbeth sy’n cael ei ddweud yn aml am rygbi ydy’r ffordd mae’r chwaraewyr yn parchu’r dyfarnwr, tra, mewn chwaraeon eraill, bod rhai oedolion yn troi yn blant bach os oes penderfyniad yn mynd yn eu herbyn.  Mae chwaraewyr rygbi naw gwaith allan o ddeg yn parchu’r dyfarnwr ac nid yn amau ei benderfyniadau. Pam maen nhw’n gwneud hyn? Mae’r dyfarnwr yn cael parch y chwaraewyr, am mai fo neu hi ydy’r dyfarnwr. Fo yn unig sy’n rheoli’r gêm, yn cosbi troseddau ac yn cadw’r chwaraewyr yn saff. Yn syml, mae’n cael parch am mai y fo ydy’r dyfarnwr, nid am sut mae’n perfformio fel dyfarnwr.

Os edrychwn ar foliant Dafydd o’i Frenin, gwelwn ei fod yn moli’r Arglwydd oherwydd mai y fo ydy Duw. Mae Dafydd, brenin yr Israeliaid, yn cydnabod mai oddi wrth Dduw mae pob nerth a bendith yn dod. Ni ddylai ein moliant ddibynnu ar ein hemosiynau na’n hwyliau, ond, yn hytrach, ddibynnu ar berffeithrwydd godidog yr Arglwydd. Mae’r Arglwydd yn haeddu moliant am mai Efe Yw (Ecsodus 3:14; Ioan 8:56)

Fel mae Eseciel yn mynd ar ei wyneb i addoli ysblander yr Arglwydd, felly dylem ninnau. Dewch i ni heddiw addoli’r Arglwydd am ei fod yn haeddu ein moliant. Er ein bod ni’n wan, mae o’n gryf, yn odidog ac enwog (1 Cronicl 29:11 Beibl.net). Er ein bod ni’n teimlo’n israddol, mae o’n ben ar y cwbl i gyd. Er fod y byd yn aml yn teimlo allan o’n rheolaeth, mae o’n rheoli’r cwbl. Er ein bod ni’n blino, mae o’n rhoi nerth i bobl. Ym mhob sefyllfa, cyngor Duw i ni ydy “Ymlonyddwch, a deallwch mai myfi sydd Dduw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddaear.” (Salm 46:10)

Gwion

Llais Bro Aled 05.03.17 (PDF)

Llais Bro Aled 05.03.17 (Word)

Comments are closed.