Dydd Sul, 9 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd:  Mathew 21:6-10 (BCND:tud.824/ BCN: tud.22)

Bore da a chroeso i chi gyd i’r oedfaon ym Mro Aled ar Sul y Blodau. Gweddïwn y byddwn yn gallu gadael ein beichiau a’n trafferthion o flaen Yr Arglwydd gan wybod yn sicr ei fod yn Dduw sy’n gallu dal y pwysau i gyd ac sy’n rhoi gorffwys i’r blinedig. Gweddïwn, trwy wneud hyn, y byddwn ni’n dysgu gan yr Arglwydd ac yn pwyso arno fwy a mwy bob dydd (Mathew 11:30).

Dwi’n mwynhau gwylio ffilmiau! Yn fwy na hynny, dwi’n mwynhau mynd i’r sinema i’w gwylio nhw – mae ’na rywbeth am y profiad sy’n gwneud i’r ffilmiau aros yn y cof. Mae’n rhaid i mi gyfaddef hefyd fy mod i’n eitha mwynhau gwylio’r ysbysebion ar gyfer y ffilmiau sydd i ddod – i ddeud y gwir dwi’n troi’n blentyn yn y sinema, eisiau popcorn a diod hefyd! Mae’r trailers yma yn rhoi cipolwg 2 funud o’r ffilm awr a hanner er mwyn dangos i ni pa fath o ffilm fydd hi, ac y bydd hi’n un gwerth ei gwylio. Dim ots beth ydy cynnwys y trailer, ar y cyfan, barn reit simsan o’r ffilm gawn ni o’r trailer – dim ond hyn a hyn fedran nhw dangos mewn amser mor fyr. Sgwn i faint ohonom sydd wedi cael ein siomi gan ffilm, er i’r hysbyseb fod mor dda? “Roedd y darnau gorau yn y trailer”. Neu faint ohonom sy’n cyffroi wrth weld y rhannau cyffrous o’r hysbyseb yn y ffilm ei hun?

Os mai darlleniad wythnos diwethaf o Sechareia 9 oedd ein trailer ni, Mathew 21:6-10 i ni ydy’r ffilm ei hun. Lle mae’r Proffwyd yn rhoi cipolwg i ni o’r digwyddiadau, mae Mathew yn dangos i ni’r cyfan yn ei gyd-destun! Dyma Iesu yn marchogaeth yn fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem, gyda’r dorf yn gweiddi mai y Fo ydy’r Meseia – yr un oedd wedi cael ei addo iddyn nhw! Mae’r ffilm wedi rhoi gymaint mwy i ni na’r trailer. Yn Iesu, ryda ni’n cael cymaint mwy na chipolwg o gymeriad Duw. Ym mherson Iesu, ryda ni’n gweld Duw yn dod fel brenin buddugoliaethus i’n hachub ni, garcharorion. Ryda ni’n gweld Iesu ar Sul y Blodau fel Brenin ar y byd, fel Brenin sy’n haeddu cael ei addoli, wedi ei godi uwchben pob enw arall. Wrth ddarllen a chofio am yr hanes yma, rhaid i ni gofio mai dim ond cipolwg ar ysblander Brenin y Nef ydy hyn!

Tybed a ydym ni’n cofio’n ddigon aml fod Iesu yn Frenin arnom ni? Beth am i ni yr wythnos yma ddarllen amdano, myfyrio arno, ac addoli’r ffaith fod Iesu yn Frenin uwch pob un arall?

Gwion

Llais Bro Aled 09.04.17 (PDF)

Llais Bro Aled 09.04.17 (Word)

Comments are closed.