Dydd Sul, 2 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: Luc 11:5-10 (BCND:tud.78/ tud.71)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ar hyd y fro heddiw. Fel tîm, gobeithiwn y byddwn fel Bro yn dod i adnabod yr Arglwydd yn well ac yn dod i brofi’r heddwch dwfn sydd i’w gael trwy berthynas gydag Ef.

Tybed faint ohonom sydd wedi cael ein siomi gan rywun neu rywbeth wythnos yma? Dychmygwch y sefyllfa: rydych yn gofyn i ffrind i wneud rhywbeth i chi, ond dydy nhw ddim yn ei wneud, neu yn anghofio amdano; rydych wedi blino un noson ac yn ffonio rhywun i gael sgwrs – ond does dim ateb. Dwi’n siŵr fod pob un ohonom ni wedi bod drwy brofiad fel hyn yn ein bywydau os nad yr wythnos hon. Dydy siom ddim yn deimlad neis iawn. Fe aiff yn waeth os ydy’r ffaith bod rhywun wedi ein gadael ni i lawr yn arwain at sefyllfa anodd neu straen i ni.

Tybed wedyn, faint ohonom sydd wir yn ystyried beth sy’n cael ei ddweud yn nechrau Gweddi’r Arglwydd – sy’n rhagflaenu ein darlleniad ni heddiw yn Luc 11. Mae Iesu yn galw yr Arglwydd yn Dad, ac yn gorchymyn i’w ddisgyblion wneud yr un peth. Dyna pa mor agos ydy’r berthynas rhwng Cristnogion a’r Arglwydd. Rydym i ddod at y Tad fel mae plentyn yn dod at ei dad – yn gwbl ddibynnol arno ac yn gwbl hyderus yn ei allu i ddatrys unrhyw sefyllfa sy’n codi. ’Sgwn i faint ohonom sy’n edrych ar ein cerddediad gyda’r Arglwydd yn y modd agos, hynod o bersonol yna? A oes gennym ni hyder go iawn fod y Tad yn gallu datrys unrhyw sefyllfa a’i throi yn un sy’n ei ogoneddu o? Mae’n hawdd anghofio weithiau pa mor bwerus ydy Duw a pha mor groesawgar ydyw i’n gweddïau ni.

Mae’r ddameg yma yn dangos i ni fod Duw yn Dduw na fydd byth yn ein gadael i lawr – dim ots beth yw’r sefyllfa, dim ots pa mor dywyll ydy’r amgylchiadau, mae’r Arglwydd yn ateb ein gweddïau ni yn y ffordd gorau posib – trwy ddanfon yr Ysbryd Glân i’n bendithio a’n hamddiffyn (Luc 11:8-9).

Felly heddiw, dewch i ni roi ein hunain yn wir mewn gweddi ac ymostwng ein hunain o flaen Yr Arglwydd. Mae o yn Dduw mor raslon, mor gariadus a mor bwerus. Fel mae’r emyn plant yn dweud: Does dim y tu hwnt iddo Fe. Tybed yn ddwfn, faint ohonom sydd yn credu’r geiriau fod dim y tu hwnt i’n Tad Nefol?

Gwion

Llais Bro Aled 02.07.17 (PDF)

Llais Bro Aled 02.07.17 (Word)

Comments are closed.