Dydd Sul, 8 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd:   Hebreaid 4:12-13 (BCND:tud.242/ tud.222)

Bore da a chroeso i’r gwasanaethau ar draws Bro Aled heddiw. Gweddïwn y byddwn ni i gyd yn gallu dod at ein gilydd i ymlacio yng nghymdeithas pobl yr Arglwydd. Dewch i ni hefyd roi amser heddiw i weddïo dros ein Bro, y bydd enw’r Iesu yn cael ei godi uwchben pob enw arall yn ein pentrefi. Dewch i ni weddïo’n hyderus gan wybod fod Duw, sy’n clywed ein gweddi yn un sy’n gallu cyflawni unrhyw beth er mwyn ei enw.

Tybed a ydych chi’n bobl sy’n hoffi gwylio Match of the Day, neu ddarllen adolygiadau o raglenni teledu neu lyfr? Mae’n rhaid i mi gyfaddef, pan dwi’n gwylio gêm chwaraeon, neu ddarllen llyfr neu wylio rhaglen, dydw i ddim yn meddwl yn ddwfn iawn am y peth wrth wneud. Wrth wylio gêm bêl-droed, fe wna i weiddi ‘COME ON!!’ yn hytrach na dadansoddi pam nad ydy’r tîm yn dod yn eu blaenau! Neu wrth wylio rhaglen dditectif, fydd gen i ddim syniad pwy gyflawnodd y drosedd ar y diwedd. Ond, wrth wylio Match of the Day, neu ddarllen yr adolygiad, mae’r holl beth yn dod yn glir. Wrth wrando ar eu sylwadau treiddgar, mae’n dod yn gwbl amlwg pam fod un tîm wedi ennill ar draul y llall. Neu wrth ddarllen yr adolygiad, rydw i’n cicio fy hun nad oeddwn i wedi gweld y cliwiau yn y rhaglen dditectif.

Mae ein darlleniad ni heddiw yn dangos i ni rym y Beibl, Gair Duw. Yn aml, fe allwn ni fynd trwy fywyd yn meddwl ein bod yn gwneud yn weddol, neu’n byw bywyd da. Mae awdur yr Hebreaid yn dangos i ni mai dim ond trwy ddarllen Gair Duw mae’n bosib i ni ddirnad hynny.

Darllenwn yn adnod 12 fod Gair Duw fel cleddyf miniog sy’n treiddio i mewn yn bellach na chnawd nac esgyrn na mêr, yr holl ffordd i’n heneidiau ni. Mae hyn yn ddyfnach nag unrhyw adolygiad. Mae Gair Duw yn treiddio i lawr drwy bob haen o’n person ac yn gweld y pethau dyfnaf yn glir. Mae’n mynd yn ddyfnach na’n geiriau a’n gweithredoedd, yr holl ffordd i’n bwriadau, meddyliau a’n cymeriad.

Ar y lefel ddofn yma, mae Gair Duw yn cael effaith arnom ni ac yn trawsffurfio pwy ydym ni. Mae’n dysgu ni beth sy’n wir a beth sy’n anghywir. Mae’n cysuro’r galon. Mae’n ein hargyhoeddi o bechod ac yn ein cyfeirio at yr Un all ein glanhau o’r pechod yna. Mae Salm 37:31 yn dweud am bobl Dduw: “Cyfraith Duw sy’n rheoli eu ffordd o feddwl, a dyn nhw byth yn llithro”. Tybed ydym ni am fod yn bobl fel yma?

Gwion

Llais Bro Aled 08.10.17 (PDF)

Llais Bro Aled 08.10.17 (Word)

Comments are closed.