Dydd Sul, 19 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd:   Amos 9:13-15 (BCND:tud.838/ tud.763)

Bore da a chroeso i oedfaon Bro Aled heddiw. Gweddïwn heddiw y byddwn yn dod i ddeall mwy am ffyrdd yr Arglwydd a’r holl bethau mae wedi ei wneud trosom. Gweddïwn hefyd am sicrwydd o ffydd mewn byd sy’n llawn o ansicrwydd.

Ydych chi erioed wedi cael adeg yn eich bywyd ble mae’n ymddangos na all unrhyw beth ei ddifetha? Mae popeth yn union fel y dylai fod, ac mae fel petai’r byd wedi paratoi’r foment honno ar eich cyfer? Efallai fod hynny pan ar eich gwyliau efo’r teulu, neu efallai yn eich gwaith pan mae popeth yn mynd yn dda. Neu efallai, wrth i chi yrru, fod pob golau yn troi’n wyrdd o’ch blaen ac rydych yn teimlo fel brenin y bydysawd? Efallai mai dim ond y fi sy’n teimlo’r un olaf yna! Mae’n digwydd weithiau fod pob dim yn disgyn i’w le ac mae fel petai rhyw ddarn jig-sô wedi ei roi yn ei le yn eich calon. Hyfryd!

Y peth anodd am y sefyllfaoedd yma ydy eu bod nhw drosodd yn rhy sydyn ac wedyn yn dod yn rhan o’n gorffennol yn hytrach na’n presennol. Gallwn edrych yn ôl ar yr adegau yma a gwenu, ond dydy’r teimlad o heddwch dwfn ddim yna mwyach, a’r darn jig-sô wedi ei ddisodli.

Dewch i ni edrych ar ein darlleniad wythnos yma o Amos pennod 9. Mae Amos yn proffwydo mewn cyfnod oedd yn heddychlon, ond ar drothwy amser rhyfelgar, anodd i deyrnasoedd Jwda ac Israel. Prif ffrwd ei neges ydy fod barn perffaith Duw ar ei ffordd i’r bobl oedd yn anffyddlon a gwrthryfelgar i Dduw ac y byddent yn cael eu gwasgaru fel ŷd yn y gwynt. Oedd, roedd Amos ar drothwy cyfnod caled iawn.

Yna down at ddiwedd y llyfr, ac at ein darlleniad yr wythnos yma. Ar ôl y farn, mae’n dweud yma y daw diwrnod pan fydd Duw yn rhoi pob dim yn ôl i’w bobl. Ar y dydd hwnnw, bydd y tir mor ffrwythlon fel bod y cynhaeaf heb orffen cyn i’r aredig ddechrau eto! Bydd y gwinllannoedd ar y mynyddoedd mor ffrwythlon fel bod y mynyddoedd eu hunain fel petaent yn diferu o win, a’r tir hyd yn oed yn troi’n felys. Bydd y cyfnod yn un heddychlon, gyda digon o amser ac adnoddau i yfed gwin a garddio, yn hytrach na rhyfela. Bydd popeth fel y dylai fod.

At beth mae’n cyfeirio? Mae’n edrych ymlaen at y dyfodol pan fydd Iesu yn dod i deyrnasu yn derfynol. Bydd heddwch dwfn dros y ddaear ac yng nghalonnau pawb sydd wedi dilyn a derbyn Iesu yn Arglwydd. Bydd hwn yn amser pan fydd popeth fel y dylai fod. Bydd y rhai sydd wedi derbyn a dilyn Iesu  yn cael eu cadw am byth yn nheyrnas perffaith Duw – teyrnas fydd byth yn syrthio, nac yn gwanhau.

Tybed fyddwn ni’n rhan o’r deyrnas honno?

Gwion

Llais Bro Aled 19.11.17 (PDF)

Llais Bro Aled 19.11.17 (Word)

Comments are closed.