Dydd Sul, 10 Rhagfyr 2017

Darlleniad y Dydd:   Luc 2:27-33 (BCND:tud.63 / tud.58)

Bore da a chroeso cynnes i chi ar benwythnos mor oer! Dewch i ni ymuno gyda’n gilydd i addoli’r Duw Byw a chanu clod i’w enw O.

Ydach chi erioed wedi cael eich synnu gan rywbeth? Falle eich bod chi’n disgwyl un peth amser Nadolig, ond rhywbeth hollol wahanol sy’n cyrraedd? Da chi’n gyfarwydd â’r sefyllfa dwi’n siŵr: rydych chi’n sicr fod y lledawgrymu yr ydach chi wedi bod yn ei wneud wedi bod yn ddigon amlwg ond gwaetha’r modd, pan mae’r diwrnod mawr yn dod, nid pâr o esgidiau newydd sydd wedi eu lapio ond pâr o sannau a tea cosy! Wrth gwrs, nid siom yn unig all gael ei deimlo. Weithiau mae’r anrheg – er yn annisgwyl – yn llawer iawn gwell na’r hyn allen ni fod wedi ei ddychmygu!

Hanes tebyg i hyn ynglŷn â Simeon sydd gennym heddiw yn Luc pennod 2. Mae’r Ysbryd Glân wedi addo iddo y bydd yn cael gweld y Meseia cyn iddo farw. Wel, dyna i chi addewid! Mae’n siŵr ei fod wedi deffro bob bore yn edrych ymlaen i weld pa fath o achubwr fydd Duw yn ei anfon i Israel – arweinydd milwrol? Gwleidydd carismataidd? Brenin cryf i uno Israel? Un diwrnod mae’r Ysbryd Glân yn ei dywys at y deml ac mae’n dod i ddeall mai’r baban bach yma ym mreichiau ei rieni ydy’r Meseia, Achubwr y Byd! Ydy o wedi siomi? Ydy o’n cwyno y buasai’n well ganddo rywbeth arall? Wrth gwrs ddim, “dyma Simeon yn cymryd y plentyn yn ei freichiau a dechrau moli Duw.” (Luc 2:28) Mae gweld y Meseia Iesu yn arwain Simeon i addoli Duw.

Mae’r hanes yma yn dangos yn eglur fod Iesu Grist yn reswm i bobl foli Duw. Mae’r ffaith fod Iesu wedi ei eni yn ddigon i bobl fod yn canu clod i’r Arglwydd. Wrth i ni ddod at y Nadolig, ydyn ni’n sylweddoli pa mor arbennig ydy Iesu Grist?

Mae addoliad Simeon yn cyfeirio at pa mor bwysig i Simeon oedd gweld y Meseia. Dyma oedd ei ddyhead mwyaf, hyd nes ei fod yn hapus i farw rŵan ei fod wedi gweld yr Iesu. Mae bod wedi gweld Achubwr dynoliaeth yn ddigon iddo. Mae’n sylweddoli pwy ydy Iesu a pha mor bwysig ydy o, ac mae hyn yn ddigon iddo i beidio bod eisiau unrhyw beth arall mewn bywyd! Ydy hyn yn wir i ni y Nadolig yma? Oes gennyn ni ein golwg ar Iesu Grist, yr un sy’n rhoi bywyd a chyflawnder i ni?

Gwion

Llais Bro Aled 10.12.17 (PDF)

Llais Bro Aled 10.12.17 (Word)

Comments are closed.