Dydd Sul, 4 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd:  Salm 130 (BCND:tud.567 / tud.518)

Bore da a chroeso cynnes iawn i chi, gobeithio eich bod wedi cadw’n gynnes yn yr eira mawr! Dewch at yr Arglwydd bore ’ma am noddfa ac am gysur. Rhowch eich ymddiriedaeth yn yr un sy’n gwbl ddibynadwy, yr un wnaiff byth eich gadael i lawr.

Mae gan Sarah nifer fawr o rinweddau canmoliaethus, ac yn amlwg dwi’n ei charu yn fawr iawn. Ond, am ryw reswm dydy cofio ble mae ei goriadau ddim yn un ohonyn nhw. Mae adegau wedi bod ble mae’r ddau ohonom wedi bod yn chwilio am hydoedd am oriad car er mwyn i Sarah fynd i’r gwaith, dim ond i’w ddarganfod ym mhoced y got oedd hi’n ei gwisgo ddoe! Mi fedrwch chi ddychmygu’r sefyllfa: y ddau ohonom ni’n taflu cwshins o gwmpas y stafell fyw, codi’r soffa, edrych trwy’r silff lyfrau, tu mewn i’r popty. Yr unig beth oeddem ni eisiau oedd dod o hyd i’r goriadau yma. Yr unig beth oedd yn mynd i ddatrys y broblem oedd ffeindio’r goriadau.

Dyma ydy’r agwedd sydd gan awdur Salm 130 at ffeindio noddfa yn yr Arglwydd. Darllenwn ei fod mewn argyfwng a gwewyr personol (130:1-2). Tybed faint ohonom ni sydd wedi galw ar yr Arglwydd fel yma o’r blaen? Yn galw wedyn ar Dduw am drugaredd a maddeuant am ein heuogrwydd a’n pechod (130:3-4). Yn yr adegau yma, tybed a ydym yn parhau i chwilio am yr Arglwydd, neu ydym ni’n ceisio llenwi’r bwlch gyda rhywbeth arall, yn debyg i ni’n chwilio am y goriadau, ac yn penderfynu trio defnyddio goriadau’r tŷ i agor y car, neu hyd yn oed yn rhoi i fyny a ffonio i gael esgusodiad o’r gwaith.

Mae adnod 6 yn rhoi cipolwg i ni o agwedd y Salmydd tuag at yr Arglwydd: Dw i’n dyheu i’r Meistr ddod fwy na’r gwylwyr yn disgwyl am y bore, ie, y gwylwyr am y bore. Mae’n dyheu am yr Arglwydd yn fwy na mae’r gwylwyr yn disgwyl am y bore. Meddyliwch am y bobl oedd yn gwylio o ben waliau’r ddinas rhag ofn i’r gelyn ymosod ganol nos. Tybed faint oedden nhw’n dyheu i oleuni saff y bore ddod? Pa mor frawychus oedd gwylio am fyddin oedd am ddod i orchfygu’r ddinas?

Mae’r Salmydd yn dyheu am yr Arglwydd yn fwy na hynny hyd yn oed. Roedd yn sychedu am gael bod yng ngwres cadarn cariad Duw. Tybed ydym ni’n dyheu am yr Arglwydd fel hyn? Ydym ni’n erfyn am berthynas gyda fo o flaen pob peth arall?

Gwion

Llais Bro Aled 04.03.18

Comments are closed.