Dydd Sul, 25 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd:  Ioan 12:14-19 (BCND:tud.116 / tud.106)

Bore da a chroeso i oedfaon ar draws y Fro heddiw ar Sul y Blodau. Heddiw, o bob diwrnod, pam na rown ni amser i fyfyrio ar Iesu fel Brenin buddugoliaethus? Beth am roi yr amser iddo Fo heddiw a rhoi’r parch mae o’n ei haeddu fel Brenin ar ein calonnau?

Sut mae eich cof chi? Nid sôn am gofio beth gawsoch chi i frecwast, neu beth oedd y tywydd ddydd Mawrth diwethaf ydw i, ond am eich cof tymor hir. Ydych chi’n cofio pethau ddysgoch chi yn yr ysgol? Neu tybed pa mor dda fase chi yn chwarae Who Wants To Be a Millionaire? Neu, beth oedd enw’r rhaglen deledu yna efo Cilla Black arni, lle roedd cystadleuwyr yn cael sialens i gofio’r llyfr ffôn?

I ddod at ein darlleniad heddiw, tybed faint ohonom ni oedd yn arfer, neu sy’n dal i ddysgu rhannau o’r Beibl yn gyson? Mae rhoi adnodau ar ein cof yn arferiad sydd braidd wedi mynd allan o ffasiwn yn ddiweddar (os ydy o’n deg dweud mai ffasiwn ydy cofio’r Beibl!). Tybed ydych chi’n berson all ddyfynnu llinellau o Salmau ar ôl cael y linell gyntaf wedi ei rhoi i chi? Neu efallai yn adnabod Salm o’i rhif yn unig! I fynd gam ymhellach, tybed ydy’r rhannau yna o’r Beibl sydd ar eich cof yn rhan o’ch bywyd bob dydd? Hynny ydy, ydych chi’n ffeindio eich hunain mewn sefyllfa anodd, a’ch meddwl yn dod a chi at Salm 23?

Wrth ddarllen trwy’r rhan yma o Ioan, y peth sydd wedi fy nharo i ydy, ymysg y dathlu a’r taflu dail palmwydd a chotiau, mae’r bobl yn cyd-weiddi “Hosanna! Clod iddo!” “Mae’r un sy’n dod i gynrychioli’r Arglwydd wedi’i fendithio’n fawr!”, sef rhan o Salm 118. Maent yn gweld beth sy’n digwydd o’u blaenau, ac mae eu meddyliau yn cael ei arwain yn syth at y Beibl.  Oherwydd eu bod yn ’nabod eu Beibl, mae’r dyrfa yn gallu ’nabod fod y ffaith mai Iesu Grist, y dyn sy’n marchoga ar gefn asyn,  ydy’r “Un sy’n cynrychioli’r Arglwydd”.  Mae nhw’n cysylltu Salm 118 gyda’r broffwydoliaeth o Sechareia 9 oedd yn cyhoeddi fod Brenin Israel yn mynd i ddod atyn nhw ar gefn asyn.

Roedden nhw’n adnabod fod Arglwyddiaeth Iesu yn mynd i ddod â heddwch i’w bywydau nhw ac i’w gwlad nhw. Roedden nhw’n gweld fod dydd ffafr Duw yn dod ym mherson Iesu Grist ac roedden nhw’n dathlu! Yn gweiddi a moli Duw yn llawen. Tybed ydyn ni’n gweld Iesu fel yna heddiw?

Gwion

Llais Bro Aled 25.03.18

Comments are closed.