Dydd Sul, 10 Mehefin 2018

Darlleniad y Dydd:  Rhufeiniaid 6:22-23 (BCND:tud.170/ tud.155)

Ydych chi’n cofio’r teimlad diwrnod olaf ysgol cyn y gwyliau haf? Mae bron a bod yn annisgrifiadwy yn tydi! Does dim llawer o brofiadau tebyg mewn bywyd. Mae’r gwaith wedi mynd, mae’r llyfrau wedi cau, y pensiliau yn ôl yn eu cas am chwech wythnos. Dim mwy o wersi, gwaith cartref nac arholiadau. Mae fy atgofion i wastad o ddiwrnodau poeth, braf, lle roedd pawb yn eu crysau-t yn edrych ymlaen i fynd adre a rhoi’r hen wisg ysgol i gadw am sbel fach. Roedd pawb fel petae nhw’n cerdded ar gymylau am y diwrnod yna, i gyd yn gwybod fod dyddiau braf o ryddid ar eu ffordd. Teimlad o ryddhad enfawr oedd o!

Tybed, wrth i ni droi at adnodau heddiw, ydym ni yn, neu wedi cael teimlad tebyg? Meddyliwch am ychydig am eiriau rhyfeddol Paul yma. Oherwydd i Iesu ddod i’r byd, rydym ni’n cael ein derbyn i fywyd o wasanaethu Duw – yn RHYDD o afael pechod. Mae Iesu wedi prynu rhyddid i ni hefo’i fywyd. Mae Duw yn rhoi bywyd tragwyddol yn rhad ac am ddim i ni. Dyna i chi newyddion anhygoel! Nid yn unig rydyn ni’n cael ein rhyddhau yn y bywyd yma i fyw yn lân yn gwasanaethu Duw, ond mae o hefyd wedi rhoi bywyd tragwyddol i ni!

Mae darllen yr adnodau yma weithiau yn rhoi’r un teimlad o ryddhad llwyr ag yr ydw i’n gofio o ddiwrnod olaf ysgol. Wrth roi ein bywyd yng ngofal Iesu Grist, mae Duw yn ein rhyddhau ni o afael pechod ac o’n heuogrwydd ni yn llwyr.

Wrth i ni ddod at ein gilydd heddiw, beth am gofio am y rhyddid yma mae Duw wedi ei ennill i ni? Dewch i ni i gyd roi ein beiau a’n beichiau wrth draed Iesu Grist a gofyn y bydd o’n ein rhyddhau ni o afael pechod. Wrth wneud hyn, gallwn fyw ein bywyd wedi cael maddeuant, ac yn gwbl rydd i wasanaethu Duw allan o ddiolchgarwch a chariad.

Gwion

Llais Bro Aled 10.06.18

Comments are closed.