Dydd Sul, 17 Mehefin 2018

Darlleniad y Dydd:  Diarhebion 16:1-3 (BCND:tud.589/ tud.538)

Croeso cynnes i chi i gyd i’r oedfaon ar draws y Fro heddiw. Dewch i ni gofio heddiw ein bod ni’n addoli ac yn gwasanaethu’r Arglwydd, yr unig Dduw go iawn – y Duw byw, sy’n frenin am byth! (Jeremeia 10:10). Dewch i ni roi ein bywydau iddo fo yn llwyr a’i wasanaethu o. Fe ddaw diwrnod pan fydd pawb sy’n fyw ac sydd wedi byw yn plygu glin i addoli’r Arglwydd Mawr. Beth am i ni gymryd y cyfle i wneud hynny heddiw?

Wrth i ni edrych ar ein darlleniad heddiw, gwelwn ein hagweddau a’n cymhellion ni ochr yn ochr â chymhellion a chymeriad Duw. Mae’r gwahaniaeth yn amlwg ac yn un y gallwn ni uniaethu ag ef dwi’n siŵr. Mor aml mae canlyniadau ein hymdrechion yn troi allan yn wahanol iawn i’n bwriadau. Mor aml ydyn ni’n meddwl ein bod yn gwneud yn iawn ar y pryd, ond yn sylweddoli wedyn mai dim ond rhoi ein troed ynddi hi wnaethom ni! Wedyn, pa mor aml ydyn ni wedi gwneud cynlluniau, dim ond i’w gweld nhw’n mynd ar chwâl? Wrth i ni ddarllen a deall y pethau yma, down i weld pa mor fregus a thros dro ydyn ni fel pobl a dynoliaeth wrth gymharu gydag Arglwydd yr holl fydysawd.

Ochr yn ochr â’n gwendid a’n ffaeledigaeth ni, fe ddysgwn am ffyddlondeb a doethineb yr Arglwydd. Pan mae’r Arglwydd yn siarad, mae ei Air bob amser yn llwyddo i gyflawni ei bwrpas (Eseia 55:11). Wrth bwyso ar Dduw, mi allwn ni drystio fod ei fwriadau o’n mynd i lwyddo. Pa bynnag mor ddrwg mae’r sefyllfa’n edrych o’n hochr ni, mae’r Arglwydd yn fuddugol ac o’n plaid! Mae’r Arglwydd yn dŵr cadarn (Diarhebion 18:10), cariadus sydd yn edrych ar galonnau pobl, nid ar weithredoedd na gwedd gorfforol. Fel yr esboniwyd i’r proffwyd Samuel (1 Sam. 16:7), mae Duw yn pwyso a mesur cymhellion a chalonnau pob un ohonom ac yn ein darllen yn gywirach nac allwn ni ddarllen ein hunain!

Dyma’r Duw sy’n ein galw i berthynas agos gydag o’i hun. Dyma’r Duw sy’n noddfa ac yn gynhaliaeth i’r rhai sy’n ei garu. Ydych chi’n adnabod ac yn ymddiried ynddo fo heddiw?

Gwion

Llais Bro Aled 17.06.18

Comments are closed.