Dydd Sul, 16 Mehefin 2024

Tangnefeddwyr

Tydi dod â chymod a heddwch rhwng pobl ddim yn waith hawdd. Cofiaf ryw dro gael fy hun ynghanol dadl rhwng dau. Tydw i ddim yn gwybod sut y digwyddodd ond cefais fy hun dan ymosodiad gan y ddwy ochor. Pan rydym mewn sefyllfa felly mae’n hawdd ceisio achub ein cam a tharo nôl. Ond rhaid i bobl sydd am wneud heddwch fod yn bobl heddychlon.

Heddwch sy’n deillio o fod mewn perthynas iawn yw gwir heddwch. Gallwch gael pobl i beidio ag ymladd ond nid yw hynny’n dod â heddwch. Rydym yn gwybod am rai nad ydynt yn ymladd â’u dyrnau ond mae eu tafodau yn finiog fel cyllyll. Mae eraill nad ydynt yn ymladd yn gyhoeddus ond eto nid ydynt edrych ar ei gilydd nac yn yngan gair wrth ei gilydd. Nid heddwch mo hynny. Daw gwir heddwch wrth ail-adeiladu perthynas.

Ffordd Iesu Grist o ddelio â drygioni a’i rym oedd gyda chariad a maddeuant. Daeth Iesu i ganol byd sydd mewn rhyfel gyda Duw ac â’i hunan a chynnig cymod, cariad a thangnefedd i bob un oedd yn fodlon ei dderbyn.

“— mae wedi gwneud heddwch rhyngon ni ag o’i hun drwy beth wnaeth y Meseia.  Ac mae wedi rhoi’r gwaith i ni o rannu’r neges gyda phobl eraill. 19 Ydy, mae Duw wedi sicrhau heddwch rhyngddo fo’i hun â’r byd drwy beth wnaeth y Meseia. Dydy o ddim yn dal methiant pobl yn eu herbyn nhw! Ac mae wedi rhoi i ni y gwaith o ddweud am hyn wrth bobl.” (2 Corinthiaid 5:18-19)

Daw’r heddwch Cristnogol o ddechrau a datblygu perthynas â Duw yn Iesu Grist. Daw hyn trwy weddi edifeiriol a myfyrdod yn ei air, sef y Beibl. Ond mae’n rhaid hefyd i’r un sy’n darganfod yr heddwch hwn geisio ei ledaenu yn ei gymdeithas ac yn y byd y mae’n byw ynddo. Pobl sy’n ceisio cymod a heddwch yw dilynwyr Iesu Grist; heddwch gyda Duw a heddwch rhwng pobl â’i gilydd.  Meddai IesuMae’r rhai sy’n hyrwyddo heddwch wedi’u bendithio’n fawr, oherwydd byddan nhw’n cael eu galw’n blant Duw.” (Mathew 5:9)

Profiad rhyfeddol a gwerthfawr yw’r berthynas heddychlon sydd gan Iesu Grist i’w gynnig i chi a fi ac i’r byd. Byddwn yn dangnefeddwyr gyda’r Iesu.

Y Parch. R. O. Roberts

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 16.06.24

Comments are closed.