Dydd Sul, 29 Ionawr 2012

Heno ’ma yn Oedfa’r Fro rydym yn croesawu Clyde a Jan Briggs atom i rannu eu profiad o weithio hefo’r elusen Gristnogol “Open Doors”. Gobeithio y medrwch ddod atom i glywed sut y mae’r elusen yma yn helpu Eglwysi a Christnogion sy’n tystio mewn amgylchiadau o wrthwynebiad ac erledigaeth. ’Dydi pob Cristion ddim yn mwynhau y rhyddid sydd ganddom ni ac mae’n gyfrifoldeb ac yn fraint i ni weddïo gyda nhw, a cheisio ffyrdd i’w cefnogi.

Rydych wedi darllen sawl gwaith rwy’n siŵr yr adnod yma ar ddiwedd y Gwynfydau: “Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a’ch erlid, ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn, o’m hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd; felly yn wir yr erlidiwyd y proffwydi oedd o’ch blaen chwi.” (Mathew 5:11-12)  Fe ddaw ystyr yr adnod yn fyw i ni heno.

Mae gwreiddiau ‘Open Doors’ yn mynd yn ôl i’r pumdegau pryd y cychwynnodd y Brawd Andreas gario Beiblau ar draws y ffin i wledydd comiwnyddol Dwyrain Ewrop.  Efallai i chi weld y llyfr ‘Brother Andrew – God’s Smuggler’ oherwydd daeth yn un o’r llyfrau Cristnogol mwyaf poblogaidd erioed. Bellach mae’r elusen yn gweithio i gefnogi eglwysi sy’n wynebu gormes a gwna hynny mewn dros 50 o wledydd y byd. Mae ganddynt bwyslais ar weddi, megis y gadwyn weddi dair blynedd a fu ganddynt dros wledydd Corea.

Defnyddiwn y rhyddid sydd gennym ni felly i ddewis dod heno – mewn heddwch – i addoli ac i ddysgu hefo’n gilydd a cheisiwn fendith Duw ar bobl ‘y Drysau Agored’ a’r rhai sy’n cael eu cynorthwyo ganddynt.

Heddiw hefyd bydd darllediad o’r Fro ar Radio Cymru gan ein bod wedi bod yn recordio Oedfa’r Bore yr wythnos hon. Gobeithio y caiff pawb sy’n gwrando fendith o wrando – y thema ydi’r saith dywediad ‘Myfi Yw’ o eiddo’r Arglwydd Iesu ac mae ’na dystiolaethau grymus gan Haf a Dafydd, Elen a Celfyn i waith gras wedi eu cynnwys yn yr Oedfa. Diolch i bawb a fu wrth y gwaith o baratoi a chyflwyno ar air ac mewn emyn.

Llawenydd yn wir, testun diolchgarwch ac arwydd pellach o ras Duw ydi medru cyhoeddi ein bod wedi dewis diaconiaid newydd i Eglwys Annibynnol Llansannan. Rhoddion Duw i’w Eglwys ydi diaconiaid a diolchwn iddo am ein harwain ac am iddynt ymateb i’r alwad.

Croeso i oedfaon amrywiol y dydd!

Llais Bro Aled 29.01.12(PDF)

Llais Bro Aled 29.01.12(Word)

Comments are closed.