Dydd Sul, 1 Ebrill 2012

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw wrth i ni ddod unwaith eto i ddathlu Sul y Palmwydd ar ddechrau’r Wythnos Fawr.  Cyfnod o baratoi yw dyddiau’r Grawys, a dyma ni yn cyrraedd pen y daith, a’r Pasg yn agos. Bu’r paratoadau ar gyfer y Pasg hwnnw yn Jerwsalem yn drylwyr iawn!  Mae’n debyg na fu erioed y fath baratoi!  Mae’r Iesu yn gofyn i’r disgyblion fynd o’i flaen i mewn i Jerwsalem i baratoi’r oruwch-ystafell lle y byddai’n dathlu’r Pasg – fel pob Iddew arall – gyda hwy.  Mae’n eu hanfon i hebrwng yr asyn ac yn rhoi manylion yn ei orchymyn sy’n dangos ei fod yn feistr ar bob digwyddiad.  Ond fe fu paratoadau trylwyr yn nhragwyddoldeb at y Pasg hwn.  Cyn rhoddi deddf i’r môr fe drysorwyd gras yn Iesu Grist a’i baratoi ar gyfer y daith hon i Jerwsalem.

Sut ydan ni wedi paratoi at y Pasg hwn? Oes ’na rhywbeth yn wahanol eleni? Rhyw gwestiynau dyfnach, rhyw ddyheadau newydd ynom, rhyw argyhoeddiad oddi wrth Dduw o werth y Pasg i ni?

Mae wedi bod yn bythefnos eithriadol o braf a sych.  Gwelsom dân ar y mynydd ac mae amryw o danau wedi bod ar draws y wlad a’r Gwasanaeth Tân yn ein rhybuddio’n gyson.  Mae tân yn gwneud gwahaniaeth!  Y gallu a’r profiad i reoli tân yw un o brif nodweddion y ddynoliaeth.  Mae’n bwysig iawn i ni ond weithiau, byddwn yn colli rheolaeth ac fe fydd tanau yn mynd ar chwal ac yn peryglu dyn ac anifail.  Dydi hi ddim yn syndod fod presenoldeb yr Ysbryd Glân yn cael ei ddisgrifio fel effaith tân.  Iesu yw’r un sy’n gallu ein bedyddio hefo’r Ysbryd ac â thân. (Mathew 3:11)  Fedrwn ni ddim rheoli’r Ysbryd, ond y mae’r Ysbryd yn gallu datguddio Iesu i ni ac y mae hynny fel cael tân yn llosgi ynom, yn llosgi’r niwl i ffwrdd, yn toddi’r galon a’r ewyllys – fel cŵyr o dan y fflam!

Un dyhead a ddylai fod ynom wrth i ni baratoi at y Pasg felly yw’r dyhead am brofiad newydd o’r Ysbryd Glân, oherwydd heb yr Ysbryd, dim ond golwg gwan iawn a gawn ar yr hyn a wnaeth Iesu ar y groes ac yn ei atgyfodiad. Ond o gael yr Ysbryd, fe fydd y cyfan yn dod yn bwysig yn ein golwg – byddwn yn gweld fod y cyfan er ein mwyn ni hyd yn oed, a bod a wnelo bwriadau mawrion Duw â’n bywydau bach ni!  Ia, trosom ni yr aeth yr Iesu i’r groes, yn ein lle, er mwyn i ni gael  maddeuant llawn, heddwch hefo Duw a bywyd newydd o lawenydd tragwyddol!

Roedd y paratoi wedi cymryd lle yn nhragwyddoldeb ac y mae pawb sy’n dod, trwy ras, i gredu yn Iesu yn rhan o’r paratoadau rhyfeddol yma ar gyfer dwyn ffrwyth aberth Iesu a’i fuddugoliaeth i’r golwg! 

Aneurin

Llais Bro Aled 01.04.12(PDF)

Llais Bro Aled 01.04.12(Word)

Comments are closed.