Pwy ‘di pwy

GWEINIDOG A CHADEIRYDD Y FRO

Y Parch. Ddr Rhodri Glyn
01745 870522 /  07814 660291
rhodri@eglwysibroaled.com

*     *     *     *

CYNORTHWY-YDD GWEINIDOGAETHOL:

Gwion

Mr Gwion Dafydd
01745 582644 /  07849 591163
gwion@eglwysibroaled.com

*     *     *     *

CYNORTHWY-YDD BUGEILIOL (RHAN AMSER)

AC YSGRIFENNYDD Y FRO:

Mrs Mair Owen
Bryn Goleu
Llansannan
DINBYCH
LL16 5LF
01745 870632 /  07900 627536
mair@eglwysibroaled.com

*     *     *     *