Dolenni

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Coleg y Bala

Souled Out Cymru

Llanw

Beibl.net

Cymru Gyfan

Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru

Scripture Union