Nantglyn

Capel y Waen
Nantglyn
Dinbych
LL16 5PU

Ysgrifennydd:
Mrs Mairwen H. Morris (01745) 550273
Gofalwr am y Cyhoeddiadau:
Mrs M. Ceinwen Jones (01745) 550495


View Nantglyn in a larger map