• Cymod (2 Cor.5:11-21) – Aneurin Owen (07.10.2012)

 

• Pechod (Rhufeiniaid 3) – Rhodri Glyn (23.09.2012)

 

• Gras (Ioan 1:1-18; Effesiaid 2:1-10) – Aneurin Owen (16.09.2012)

 

• Sancteiddrwydd (Salm 99, Marc 1:21-28, 1 Pedr 1:13-25) – Rhodri Glyn (09.09.2012)

 

• Cariad Duw (Hosea 14 a Rhufeiniaid 5) – Aneurin Owen (02.09.2012)