• Y Gorchymyn Cyntaf (Exodus 20:2-3) – Rhodri Glyn (22.02.2015)

 

• Y Cristion a’r Deg Gorchymyn (Exodus 20:1-17) – Aneurin Owen (15.02.2015)