• Ymateb i gael ein hanfon i rannu ein ffydd yn Iesu (Ioan 17:14-26) – Aneurin Owen (21.09.2014)

 

Comments are closed.