Dydd Sul, 12 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:24-31  (BCND tud.127  / BCN: tud.116)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Ydi hi’n ormod gobeithio fod Gwanwyn newydd wedi cyrraedd tybed? Un peth sy’n sicr, fe ddaeth cyfle newydd heddiw i ni gyd-addoli yng ngwres Haul Cyfiawnder Duw ac mewn gobaith y bydd yr un Duw sydd yn ffyddlon yn ei greadigaeth yr un mor ffyddlon yn ei waith o godi ei Eglwys a’n bendithio i’w foli a’i wasanaethu. Diolch iddo am gael gweld arwyddion y gwanwyn daearol ac ysbrydol yn ein gwlad.

Dyna a gawsom yng Nghricieth yr wythnos yma – rhyw flaenbrawf yn Llanw o’r gwanwyn ysbrydol y mae Duw yn ei osod yng Nghymru. Cafwyd bendith arbennig o adeiladol, ac Ysbryd Duw a’i Air ar waith yn ein gwreiddio yn y gwirionedd am y groes a’r atgyfodiad. Roedd hi’n amlwg fod Rhodri wedi cael eneiniad arbennig wrth baratoi a thraddodi’r pregethau yn ystod y boreau braf ar y ‘Gair am y Groes’ o lythyr cyntaf Paul at eglwys Crist yng Nghorinth. Cafodd ei arweiniad ddylanwad arnom fel corff o bobl Dduw a’r Ysbryd yn ein herio i beidio ag ofni ‘doethineb yr oes’ ond parhau i gyhoeddi Iesu a’i groes sef ‘doethineb Duw’ ei hun! Diolch i’r Arglwydd am arweiniad ei Ysbryd a chael mwynhau yng nghwmni’n gilydd. Diolch am ambell hufen ia o rewgell Cadwaladr hefyd!

Un o’r negeseuon a gafodd Rhodri i’w rhannu hefo ni oedd y gair sy’n cyfeirio at y perygl a ddaeth i mewn i fywyd yr eglwys yn gynnar iawn ac sy’n dal hefo ni, sef y perygl o gymryd plaid. Rhai yn dilyn Paul, rhai yn dilyn Pedr neu Apolos. Gosod pobl yn uwch nag y dylen nhw fod ac mae hynny’n groes i fwriad Duw wrth alw ei eglwys – Crist yw unig ben ar yr Eglwys a Christ yn unig ydi ffynhonell ei bywyd a’i hegni. Mae ymbleidio yn amddifadu’r eglwys o’i hegni a’i heffeithiolrwydd.

Rydan ni mewn cyfnod o lecsiwn lle mae llawer un yn ceisio ei (d)dyrchafu ei hun er mwyn ennill ein cefnogaeth, a phobl fel Russell Brand yn annog ieuenctid i beidio â phleidleisio oherwydd nad oes modd ymddiried mewn gwleidyddion. Geiriau digon dylanwadol ond digon niweidiol hefyd. Mae angen i ni ddefnyddio’n pleidlais wrth reswm ac ystyried yn bwyllog – ond pobl feidrol a ffaeledig ydan ni i gyd – pob Paul a Phedr ac Apolos a phawb arall hefyd. Dim ond Un sydd yn deilwng o’n hymroddiad llwyr a dim ond Crist sydd i’w drystio i gyflawni ei addewidion yn llawn ac i glirio’n holl ddyled! ‘Dilynaf fy Mugail trwy f’oes’ ydi hi felly ac o dan faner Crist – neu yn hytrach o dan groes Crist – y cerddwn ymlaen.

Aneurin

Llais Bro Aled 12.04.15 (PDF)

Llais Bro Aled 12.04.15 (Word)

 

Comments are closed.