Dydd Sul, 3 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Ioan 1:35-42 (BCND:tud.100 BCN: tud.92)

Bore da a blwyddyn newydd dda i chi a’ch teulu a phob bendith i chi i’r flwyddyn hon. Mae’r Nadolig wedi dod ac wedi mynd yng ngwres anhymorol Rhagfyr! Wrth edrych yn ôl flwyddyn, ydach chi’n cofio’r rhew a’r eira? Yn ystod Oedfa bore Nadolig yng Nghapel Saron, dangosais luniau o’n taith gerdded y llynedd o gwmpas Saron a’r eira a’r rhew yn drwch ar y caeau a’r ffyrdd. Mor wahanol oedd hi eleni! Dim golwg o bluen eira yn unlle. Diolch am y croeso cynnes eto eleni. Diolch am y croeso hefyd i’r Oedfa yng Nghefn Berain ddydd Sul – y capel dan ei sang a Celfyn yn croesawu Rhodri, Gwenno a Llio yn ôl i’n plith. Gweddïwn fendith Duw ar ein hoedfaon eto heddiw gan edrych ymlaen at gael Rhodri yn agor y Gair i ni yn Oedfa’r Fro heno.

Ydach chi wedi meddwl erioed y byddech chi’n hoffi eistedd i lawr hefo Duw – cael ‘oedfa’ yn ei gwmni i sortio pethe – rhoi pethau mewn trefn a chael gwybod ei fod am ddelio’n rymus hefo amgylchiadau anodd? Fe fyddwn yn teimlo’n aml fod amgylchiadau yn drech na ni ac fe fyddai ‘oedfa’ felly hefo Duw yn beth da.

Mae’n bwysig i ni sylweddoli mai dyma y mae Duw yn ei gynnig i ni bob dydd o’i ras – oedfa hefo fo, Arglwydd y greadigaeth, y Duw Cadarn, Arglwydd y Lluoedd! Mae’n cynnig cyd-gyfarfod hefo ni i roi’r byd yn ei le, i ymresymu, i ddod i ddealltwriaeth newydd ac i gael hyd i atebion newydd. Cael Duw i ddod i ‘oedfa ein hadfyd’, i symud yr hyn sy’n ein poeni a’r baich sydd arnom.

Ym mhennod cyntaf proffwydoliaeth Eseia, mae Duw yn cynnig dod i oedfa o’r fath. Dyma ei gynnig i ni:

“Yn awr, ynteu, ymresymwn â’n gilydd,” medd yr ARGLWYDD. “Pe bai eich pechodau fel ysgarlad, fe fyddant cyn wynned â’r eira; pe baent cyn goched â phorffor, fe ânt fel gwlân.” Eseia 1: 18

Ar ddechrau blwyddyn, dyma oedfa a fyddai’n newid popeth i ni! Beth am i ni dderbyn ei wahoddiad fel bod hon yn flwyddyn o oedfa hefo Duw!

“Dyma gyfarfod hyfryd iawn, myfi yn llwm, a’r Iesu’n llawn; myfi yn dlawd, heb feddu dim, ac yntau’n rhoddi popeth im.” (CFF 302)

Aneurin

Llais Bro Aled 03.01.16 (PDF)

Llais Bro Aled 03.01.16 (Word)

Comments are closed.