Dydd Sul, 17 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Hebreaid  4:12-16 (BCND:tud.242 BCN: tud.222)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Gobeithio nad ydach chi wedi cael gormod o drafferth yr wythnos hon hefo’r holl law (sy’n arferol erbyn hyn!) a’r eira sy’n rhoi pryderon a rhwystrau newydd inni. Wrth ddeffro bore Iau i’r bryniau gwyn, cefais fy nharo gyda phrydferthwch newydd y Fro yma. Yna, wrth fynd ati trwy’r dydd i wneud yr hyn oedd angen ei wneud, sylweddolais fod angen gwneud pob dim ychydig bach yn fwy ara deg. Roedd angen cerdded i lawr y ffordd yn fwy gofalus, edrych yn ofalus ble ro’n i’n rhoi fy nhraed, a gyrru o gwmpas y lle hefo tipyn bach mwy o bwyll nag arfer.

Meddyliais a oes lle inni gael yr un pwyll yn ein bywydau ysbrydol? Wrth inni ddod at Dduw yn ein gweddïau ac wrth ddarllen y Beibl, a oes angen inni gymryd mwy o amser i weld y pethau bach. Os cymerwn ni fwy o amser i fuddsoddi yn hyn, gwelwn fod yna fwy o le am dyfiant ac i ddyfnhau ein perthynas gyda Duw.

Tra’n darllen y Gair, mewn myfyrdod personol ac hefo’n gilydd, beth am inni gymryd amser i fyfyrio ar yr hyn yr ydym yn aml yn rhuthro drosto? Er enghraifft, wrth ddarllen Salmau Dafydd, mae’n hawdd cymryd y geiriau cyfoethog yma yn ganiataol, mae’n hawdd ail-adrodd yr adnodau heb roi amser iddyn nhw suddo i mewn i’n calonnau ni. Wrth gymryd amser i feddwl am yr adnod yma yn Salm 23 – salm gyfarwydd iawn i gymaint ohonom ni – mae Dafydd yn siarad am ei Dduw sydd yn ei warchod: “Yr Arglwydd yw fy Mugail,” adnod hyfryd sydd yn cyfleu cymaint inni am yr hyn sydd i’w gael gan berthynas hefo Duw. Yn gyntaf, mae’n Arglwydd yr holl fyd, YR Arglwydd sydd yn gwarchod y mynyddoedd a’r moroedd, mae O yn fugail i mi. Yna mae’n sylwi, nid Arglwydd yn unig dros y bobl bwysig, dros y rhai “da”, y rhai “gorau” y rhai sy’n “haeddu” – mae Duw yn fugail i bawb sydd yn ei groesawu i’w bywydau. Ac yn amlwg, mae angen sylwi, mae’r Arglwydd yn FUGAIL i mi. Mae’r Arglwydd pwerus yma yn gofalu drosta i, mae o yn fy arwain i, ac yn fy ngwarchod i.

Wrth inni feddwl dros y pethau yma y mae Duw wedi eu rhoi inni, mae yna gyfoeth i’w gael. Ac wrth inni gychwyn y flwyddyn yma hefo ‘Blwyddyn y Beibl Byw’, gadewch inni gymryd y cyfle i fyfyrio, i arafu wrth edrych dros y geiriau mae Duw wedi eu rhoi inni er mwyn dyfnhau ein cariad tuag ato.

Sarah

Llais Bro Aled 17.01.16 (PDF)

Llais Bro Aled 17.01.16 (Word)

Comments are closed.