• Meddiannu’r wlad a’i bendithion – o Josua i Dafydd (Josua 14:6-15 ac Effesiaid 6:11-19) – Aneurin Owen (21.02.2016)

 

Comments are closed.