Dydd Sul, 28 Mai 2017

Darlleniad y Dydd:  Salm 110 (BCND:tud.556/ tud.508)

Bore da i chi gyd a chroeso cynnes (cynnes iawn efo’r tywydd yma!) i’r gwasanaethau ar hyd y Fro. Gofynnwn y bydd Duw yn ein bendithio heddiw ac yn caniatáu i ni ddod i’w adnabod yn well wrth i ni ddod o dan awdurdod Ei Air bywiol.

Ein Salm yr wythnos yma – Salm 110 – yw’r un sy’n cael ei dyfynnu amlaf yn y Testament Newydd. Rŵan, does dim gwobr, ond os oes unrhyw un yn gallu dweud ymhle mae’r dyfyniadau, fe gewch 50 pwynt.  Felly, atebion ar gerdyn post, os gwelwch yn dda!

Y rheswm mae’r Salm yn cael ei dyfynnu mor aml ydy oherwydd ei bod hi’n sôn am y Meseia, Iesu – fod Duw yn mynd i’w roi i eistedd ar ddeheulaw Duw, y sedd anrhydedd, gyda’i holl elynion yn stôl dan ei draed. Mae’r darlun yna o Grist yn un pwerus iawn.  Mae’r Duw a greodd yr holl fydysawd ac sy’n haeddu’r holl glod, yn codi Iesu Grist i’r lle mwyaf anrhydeddus.  Am ba reswm wnaeth Duw hyn?  Oherwydd iddo wneud yn OK?  NAGE!  Mae Crist yn y lle anrhydeddus yma oherwydd ei fod wedi ennill y frwydr yn erbyn pechod.  Aeth ar groes Calfaria yn wirfoddol a choncro pechod ar ein rhan.  Tybed a ydym ni’n sylweddoli hynny?  Ydym ni’n sylweddoli ein bod ni’n dilyn yr un sy’n fuddugoliaethus?  Mae mor hawdd i ni gymryd geiriau fel ‘Arglwydd’ a ‘Brenin’ yn ganiataol a cholli golwg ar yr hyn maent yn ei olygu yn ein byd heddiw.

Mae hyn yn berthnasol yr wythnos yma ar ôl y drychineb erchyll ym Manceinion. Rydym ni’n byw mewn byd lle mae pechod ym mhob man, ble mae pobl sy’n credu mewn drygioni yn twyllo pobl eraill i’w dilyn i’r tywyllwch.  Fel Cristnogion, rydym yn credu fod Iesu yn fuddugol dros bechod.  Ac ER bod pechod yn dal yn y byd, trwy ddod at Grist, fe gawn ein rhyddhau o afael y pechod hwnnw.  O ganlyniad, rydym yn gallu cyflwyno’r holl bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan y drychineb i ddwylo pur ein Duw, gan ymddiried y bydd yn cysuro’r rhai mewn poen ac yn codi’r rhai sydd yn isel (Nahum 1:7).

Wrth aros yn ffyddlon yng ngrym Iesu fel Arglwydd a Brenin, gallwn aros yn hyderus am y dydd pan y “bydd pob glin yn plygu i enw Iesu – pawb yn y nefoedd, ar y ddaear, a than y ddaear, a bydd pawb yn cydnabod mai Iesu Grist ydy’r Arglwydd, ac yn rhoi clod i Dduw y Tad.” (Philipiaid 1:10-11)

Gwion

Llais Bro Aled 28.05.17 (PDF)

Llais Bro Aled 28.05.17 (Word)

Comments are closed.